Rekonstrukce ulice Žižkovy pokračuje

IMG_20190425_130357_resized_20190426_092514818.jpg Od května probíhá oprava posledního úseku.


IMG_20190425_130357_resized_20190426_092514818.jpg

13.06.2019 – Druhá etapa rekonstrukce komunikace ulice Žižkovy v Karviné-Hranicích, v úseku od kruhového objezdu u Kauflandu po odbočku k poliklinice, byla dokončena. Počátkem května byly zahájeny práce na opravě komunikace v úseku od rehabilitačního sanatoria po ulici Mickiewiczovu. Stavba se tak přehoupla do své třetí, poslední etapy. Rekonstruovat se bude úsek od křižovatky s ulicí Čsl. armády po křižovatku s ulicí Mickiewiczovou. Práce na rekonstrukci mají být dokončeny do konce července tohoto roku. Rekonstruovaný úsek ulice bude opět po dobu stavebních prací pro řidiče neprůjezdný. Objízdná trasa bude vedena po ulici Mickiewiczově. 

Uzavírka se tak rovněž dotkne autobusové dopravy, konkrétně linek č. 519 a 520.

Na základě požadavků občanů dotčených poslední etapou ulice Žižkovy se město společně s autobusovým dopravcem rozhodlo pro přepracování výlukových jízdních řádů linek městské autobusové dopravy č. 519 a 520 s platností od 16. května

  • Linka č. 519 bude vedena ve své trase pouze do zastávky „Mizerov, rest. Tesarčík“, kde se otočí a pojede stejnou trasou zpět na autobusové nádraží. Tímto nebudou obslouženy zastávky „Hranice, rehab. sanatorium/poliklinika“ a „Mizerov, urnový háj“. Zajíždění většiny spojů k OC TESCO v první polovině trasy zůstane zachováno. 
  • Linka č. 520 bude vedena v trase linky č. 519 a taktéž pouze do zastávky „Mizerov, rest. Tesarčík“, kde se otočí a pojede stejnou trasou zpět na autobusové nádraží. Tímto nebudou obslouženy stejné zastávky jako u linky č. 519 (viz výše). Zajíždění většiny spojů k OC TESCO ve druhé polovině trasy zůstane zachováno. Stejně tak budou vybrané spoje i nadále zajíždět na konečnou zastávku v Karviné-Starém Městě.

 V souvislosti s tím, že se spoje obou uvedených linek otáčí až na provizorní zpevněné ploše u restaurace Tesarčík (Apelujeme na motoristy, aby zde neparkovali!), došlo k prodloužení jejich jízdní doby o 9 minut. Nově jsou obslouženy i zastávky „Ráj, rozhraní“ a „Mizerov, rest. Tesarčík“, nicméně již není plně zajištěna možnost přestupu na vlak. Z provozních důvodů nepojede spoj č. 321 linky 519 ve 12:17 ze zastávky „Ráj, Na Kopci“, ale tento spoj zajistí spoj č. 315 linky 520 – z autobusového nádraží v 12:04 a z Kopce v 12:20. Toto opatření zamezí střetu dvou autobusů na ulici Mickiewiczově při případném zpoždění.

Přehled etapizace stavby a aktuální výlukové jízdní řády autobusové dopravy v Dopravních omezeních na tomto webu.