Ulici Březovou čekají velké změny

ul.-brezova.jpg Plánované úpravy přispějí k bezpečnějšímu provozu


Ul. Březová.jpg

Statutární město Karviná zahájilo přípravu pro celkovou úpravu ul.  Březové v Karviné - Ráji. Důvodem je skutečnost, že dopravní situace na této ulici je jednou z nejnebezpečnějších v intravilánu města. Je to dáno především absencí chodníku podél této místní komunikace, kdy obyvatelé přilehlých bytových domů v podstatě vstupují z vchodů přímo do vozovky. Zároveň je zde akutní nedostatek parkovacích míst, stanovišť na  odpad, přestárlé a nebezpečné dřeviny. Záměr počítá s přesunutím vozovky dál od bytových domů, čímž vznikne prostor pro vybudování páteřního podélného chodníku. Předpokládá se také zvýšení kapacity parkovacích stání. Realizace tohoto záměru mimo jiné předpokládá nutnost přeložek a obnovu technické infrastruktury, vybudování nového veřejného osvětlení, odvodnění zpevněných ploch, kácení a  náhradní výsadbu stromů. Pro spolufinancování bude hledán vhodný dotační titul.