Úprava ulice Svatopluka Čecha v Karviné-Fryštátě

IMG_20190711_121313.jpg Předpokládaný termín zahájení prací je v září


IMG_20190711_121203.jpg

Po prázdninách se předpokládá zahájení opravy ulice Svatopluka Čecha v Karviné-Fryštátě. Kromě rekonstrukce komunikace bude probíhat rovněž částečná oprava sjezdů i chodníků a úprava stávajícího odvodnění.