Od začátku října probíhá rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha

IMG_20191007_131106.jpg Po dobu provádění prací dochází k dopravním omezením.


IMG_20191104_105423.jpg

Od začátku října probíhají stavební úpravy ulice Svatopluka Čecha v Karviné-Fryštátě. Nyní se opravuje úsek od křižovatky s ul. Cihelní po křižovatku s ulicí Havířská. Pracuje se na opravách sjezdů a odvodnění ulice, postupně jsou vyměňovány obrubníky vč. přídlažby. Po dobu provádění stavebních prací je vozovka neprůjezdná. Vjezd je umožněn pouze vozidlům stavby a dopravní obsluhy, a to směrem od křižovatky s ul. Ostravská (případně Cihelní). Dopravní obsluhou se rozumí vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.