Úpravy ulice Březová v Karviné – Ráji

SAVE_20220707_110142.jpg Práce budou probíhat do konce letošního roku  


SAVE_20220707_110142.jpg

Od března probíhají stavební práce na ulici Březové v Karviné-Ráji. Realizace zahrnuje přesun vozovky směrem dále od bytových domů, vybudování páteřního chodníku podél těchto domů, umístění šikmých parkovacích stání mezi komunikací a chodníkem, úpravy stávajícího odvodnění zpevněných ploch, nové veřejné osvětlení, vybudování kontejnerových stání a terénní úpravy vč. výsadby nových dřevin. Práce jsou prováděny po etapách – v současné době probíhá úprava úseku od křižovatky s ul. Dačického po křižovatku s ul. Víta Nejedlého.  V průběhu realizace je provoz na komunikaci omezen. Ukončení akce se předpokládá v prosinci letošního roku.