V okolí centra města Karviné mají další chodníky nový povrch

DSC_1605.JPG Opravy komunikací pro pěší byly dokončeny


1.jpg

Od konce června mohou občané opět užívat chodník v univerzitním parku v Karviné mezi budovou městské policie a obchodně-podnikatelskou fakultou. Původní nášlapná vrstva byla nahrazena novým litým asfaltem a došlo také k vyspravení poškozených obrubníků.

Dokončeny byly rovněž opravy přístupového chodníku na ul. Nedbalova před bytovými domy č. p. 2405 – 2407 a  další úsek chodníku i cyklostezky na tř. 17. listopadu od ul. Rudé armády po ul. Borovského. Uvedené práce probíhaly do začátku července a zahrnovaly výměnu povrchů včetně podkladních vrstev a obrubníků.