Zahájení demolice domů č. p. 1307-1317 v Karviné - Novém Městě

P3220037.JPG Vybydlené domy na ul. Gustawa Morcinka a Fučíkova budou odstraněny 


P3280057.JPG

Odbor majetkový zahájil realizaci demolice domů č. p. 1307-1317 v Karviné-Novém Městě. Stavební práce byly zahájeny dne 30. 10. 2018. Jedná se o objekty na ul. Gustawa Morcinka a Fučíkova. Vlastní demolici bude předcházet odstranění přípojek inženýrských sítí (plynu a elektrické energie).  Odvážení suti bude znamenat zvýšení dopravy nákladními auty na ul. Fučíkova s nájezdem na ul. Havířskou.  Demolicí dojde k odstranění nevzhledných vybydlených domů.

Dokončení prací se předpokládá do konce února 2019. Plochy po domech budou zarovnány a zatravněny. Na stavbu je požádáno o dotaci ve výši až 80% z uznatelných nákladů z prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

logo.jpgProjekt „Demolice domů č.p. 1307-1317 v Karviné-Novém Městě“ je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.