Druhý workshop připravovaného Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná

181347-noční Realizace pokročila


perex-udržitelná_energie_a_klima_Woz.jpg

25.07.2022 – V rámci zpracování "Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná“, se dne 20.07.2022 uskutečnil druhý on-line workshop pro širokou veřejnost.

Na workshopu byl představen postup zpracování  "Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná" konkrétně jeho analytické části tj. Vyhodnocení rizik a zranitelnosti území (RVA) a Výchozí emisní inventury (BEI) . Pro zájemce o informace prezentované na workshopu je dostupná prezentace.

Odkaz na prezentaci: ppt.pngSECAP Karviná 2. jednání s veřejností 20.7.2022

Projekt „Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná“, reg. č. 1200700003, který je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí ČR, Národního programu životního prostředí, výzva č. 7/2020.

NPZP_povinná publicita_banner A4_rgb.jpg