Nová cisternová stříkačka pro dobrovolné hasiče

DSCN3149.JPG Statutární město Karviná zajistilo novou cisternovou automobilovou stříkačku pro Sbor dobrovolných hasičů Karviná-Hranice.


DSCN3149.JPG

V rámci klíčových aktivit česko-polského projektu „Společně proti povodni“ zajistilo statutární město Karviná dodávku nové cisternové automobilové stříkačky typu 30 pro Sbor dobrovolných hasičů Karviná-Hranice. K předání nového vozidla došlo dne 08.03.2019 a nový automobil včetně vybavení přispěje ke zvýšení přeshraniční akceschopnosti hasičských složek při řešení krizových situací, se zvláštním zřetelem na zvládání povodní.

 

 

Projekt „Společně proti povodni",registrační číslo projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000897, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

 

Projekt „Razem przeciw powodzi“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000897, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.