Pozvání na webinář

dsc-1770.jpg Srdečně vás zveme na česko-polský webinář!


Ve středu 15. června 2022 od 10:00 do 12:00 proběhne webinář s názvem "JASTRZĘBIE-ZDRÓJ * KARVINÁ * HAVÍŘOV - přeshraniční aktivita měst na polsko-českém pohraničí v předvečer nové perspektivy Evropské unie." Cílem akce je shrnout dosavadní polsko-českou přeshraniční spolupráci tří největších měst Euroregionu Těšínské Slezsko: Jastrzębie-Zdrój, Karviné a Havířova.dsc-1770.jpg

 

Tato spolupráce se datuje od března 1995, kdy města podepsala smlouvy o vzájemné spolupráci, což dalo vzniknout plodné výměně zkušeností mezi těmito městy s podobným charakterem a historií. Města v průběhu let, díky využití dostupných fondů EU podporujících přeshraniční spolupráci na polsko-české hranici, realizovala společně několik desítek projektů, jejichž efekty jsou dlouhodobé a patrné na obou stranách hranice. Realizované projekty a navázaná projektová partnerství poukazují na potenciál našich samospráv při prosazování společných cílů, o čemž svědčí neustále se zvyšující počet realizovaných přeshraničních projektů, jejich charakter a ambiciózní plány do dalších let.

K účasti na akci byli přizváni realizátoři a účastníci stávajících společných projektů z měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná a Havířov. 

Webinář bude dostupný na FB profilu Euroregionu Těšínské Slezsko na adrese: https://www.facebook.com/EuroregionSCTS.

 

Srdečně Vás zveme!

 

publicita-barevna.jpg

Projekt „26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002506, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Projekt „26 lat współpracy miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów“,Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002506, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.