Příprava bezvýlomové trhací práce velkého rozsahu

2728[1].jpg Společnost OKD informuje o předpokládaném termínu práce na Dole ČSM.


Společnost OKD, a.s. informuje o předpokládaném termínu provádění bezvýlomových trhacích prací velkého rozsahu na Dole ČSM – lokalita Jih.

Práce prookd.jpgběhnou dne 25. 9. 2022 od 13:00 do 16:00 hod.,

pracoviště 463 206, lokalita Jih kra 2b, použito bude  1 000 kg výbušniny.