Projekt na zakoupení biokošíků a rozložitelných biosáčků obdržel dotaci z Moravskoslezkého kraje


Statutární město Karviná získalo dotaci na realizaci projektu „Pořízení podpůrných prostředků v rámci třídění bioodpadu v Karviné“, o čemž rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 07.09.2023 usnesením č. 13/1442, v rámci dotačního programu „Podpora odpadového hospodářství“ pro rok 2023 (ŽPZ/05/2023).

 

V rámci realizace projektu plánuje statutární město Karviná pro občany Karviné nákup biokošíků na kuchyňský odpad v celkovém množství 1 000 ks a nákup 50 ks rozložitelných biosáčků na 1 biokošík, tj. celkem 50 000 ks rozložitelných biosáčků.

logo-msk.jpg

Projekt "Pořízení podpůrných prostředků v rámci třídění bioodpadu v Karviné", "Financováno z rozpočtu MSK", číslo smlouvy: 03983/2023/ŽPZ