Žáci vybraných polských základních škol se seznámili s cvičením workout

Cvičení nezná hranic.JPG V Jastrzębie-Zdroju proběhla ukázka workoutových cviků na základní a střední škole


Cvičení.JPG

Dne 21.05.2019 proběhla v Jastrzębie-Zdroju v rámci realizace česko-polského projektu „Cvičení nezná hranic“ ukázka workoutových cviků na základní a střední škole, konkrétně na: Základní škole č. 6 Janusza Korczaka a Sdružení škol Sportovního mistrovství. Ukázky byly vedeny pokročilými skupinami z České republiky (Workout Karviná) a Polska (Workout Jastrzębie-Zdrój) a byly spojeny s výkladem o dané sportovní aktivitě a také s tréninkem pro děti a mládež. Během ukázek byly dětem rozdávány propagační a motivační předměty pořízené v rámci projektu.

 

 

publicita-2018-color.jpg

 

 

 

Projekt „Cvičení nezná hranic“, registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001663, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Projekt „Ćwiczenie nie zna granic“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001663, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.