Odbor sociální

Odbor sociální zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí a v rámci sociálně-právního poradenství pomoc a podporu jednotlivcům a rodinám v nepříznivé sociální situaci. Dále zajišťuje agendu žádostí o umístění občanů do bytových domů pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Senior taxi, parkovací průkazy, veřejné opatrovnictví a realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb, včetně dotačního řízení sociálních a návazných služeb.


Vedoucí odboru

smuzova.jpg qr smužová.png

Mgr. Martina Smužová MPA
Odbor sociální
Telefon: 596 387 200
Email:

 

Členění odboru

Oddělení sociálních věcí


Vedoucí

mgr Bc. Wieslawa Fukalová
oddělení sociálních věcí
Telefon: 596 387 353
Email:

 Umístění

 • Budova "D", ul. Karola Śliwky 219/15 (mapa)

Zajišťuje

 • výkon funkce veřejného opatrovníka u občanů omezených ve svéprávnosti,
 • agendu zvláštních příjemců dávek důchodového pojištění, v případě, že občan není schopen přijímat dávky důchodového pojištění, rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce,
 • uzavírání smluv o poskytování sociální služby dle zákona o sociálních službách, u osob, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce,  
 • realizaci činnosti sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob, včetně činnosti sociálního kurátora,
 • romskou problematiku,
 • koordinaci Systému integrované podpory seniorů nad 75 let (SIPS)

        

...

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Bc. Silvie Baurová
oddělení sociálních věcí
596 387 215 D/106
Bc. Yvona Dziadková
oddělení sociálních věcí
596 387 318 D/324
mgr Bc. Wieslawa Fukalová
oddělení sociálních věcí
596 387 353 D/305
Bc. Nikola Gänslerová
oddělení sociálních věcí
596 387 337 D/324
mgr Barbora Górecká
oddělení sociálních věcí
596 387 212 D/106
Mgr. Marie Hlaváčová
oddělení sociálních věcí
596 387 273 D/314
Bc. Elen KolářováDiS.
oddělení sociálních věcí
596 387 238 D/324
lic. Jana Koleková
oddělení sociálních věcí
596 387 375 D/323
PhDr. Alois KubienaMBA
oddělení sociálních věcí
596 387 376 D/323
Taťána MirováDiS.
oddělení sociálních věcí
596 387 467 D/111
Bc. Andrea Mokričková
oddělení sociálních věcí
596 387 235 D/316
Ing. Bc. Jana Musiolková
oddělení sociálních věcí
596 387 289 D/111
Mgr. Renáta Ondříšková
oddělení sociálních věcí
596 387 269 D/322
Mgr. Iva PaluchováDis.
oddělení sociálních věcí
596 387 634 D/323
Mgr. Zuzana StiborováDiS.
oddělení sociálních věcí
596 387 348 D/314
Bc. Jarmila Szurmanová
oddělení sociálních věcí
596 387 361 D/325
Bc. Jana ValouchováDiS.
oddělení sociálních věcí
596 387 382 D/304
Mgr. Bc. Zlatuše Viačková
oddělení sociálních věcí
596 387 102 D/316

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí


Vedoucí

Mgr. Brigita Svoreňová DiS.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Telefon: 596 387 772
Email:

Umístění

 • Budova "C", ul. Karola Śliwky 50/8A (mapa)

Zajišťuje

 • odborné poradenství a pomoc v oblastech péče a výživy nezletilého dítěte, úpravy styku dítěte s rodiči po jejich rozchodu
 • výkon opatrovnictví, poručnictví a zástupování dítěte ve věcech dědického řízení a jiných majetkových záležitostí
 • odborné poradenství a pomoc v oblasti náhradní rodinné péče - osvojení, pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu
 • poskytování pomoci dětem ohroženým z důvodu špatné péče, zanedbávání, týrání a zneužívání  
 • odborné poradenství a pomoc v oblasti řešení výchovných problémů dětí spočívajících zejména v zanedbávání povinné školní docházky, zneužívání alkoholu a drog, páchání protiprávního jednání (trestná činnost a přestupky)
 • podrobný popis činností OSPOD je uveden ve Standardu č. 3  Standard č. 3: Informovanost o výkonu SPOD

 

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Bc. Marcela Bulantová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 760 C/404
Bc. Anna Burgetová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 757  
Mgr. Vladislava Doktorová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 783 C/416
Mgr. et Bc. Tamara Gajdzioková
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 769 C/412
Bc. Lucie Haltufová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 775 C/504
Jana HanuskováDiS.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 758 C/416
Renáta Jančíková
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 768 C/408
Ing. Bc. Daniela Jarošová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 761 C/407
Mgr. Lucie KabotováDiS.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 767 C/415
Mgr. Marcela Kowalová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 766 C/411
mgr Bc. Jarmila Mazáková
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
C/503
Irena MinarčíkováDiS.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 788 C/414
Bc. Magdalena Pustayová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 779 C/416
Bc. Miroslava Skotnicová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 762 C/505
Mgr. Kateřina Sporyschová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 771 C/403
Mgr. Brigita SvoreňováDiS.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 772 C/417
Kateřina ŠpandelováDiS.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 755 C/415
Mgr. Jana ŠutováDiS.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 770 C/413
Mgr. Monika Žáčková
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 776 C/414
Bc. Adriana Žídková
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 774 C/505

Oddělení sociálního plánování a podpory


Vedoucí

Bc. Jana Gavlovská
oddělení sociálního plánování a podpory
Telefon: 596 387 339
Email:

Umístění

 • Budova "D", ul. Karola Śliwky 219/15 (mapa)

Zajišťuje

 • realizaci procesu dotačního řízení u sociálních a návazných služeb z rozpočtu SMK (DOTACE kód S)
 • provoz Městských klubů seniorů a Spolkového domu,
 • vedení agendy žádostí o umístění občanů do bytových domů pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • koordinaci procesu komunitního plánování (KPSS),
 • vydávání "Parkovacích průkazů" označující vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (O7 a O2),

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Pavlína Fiedorová
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 398 D/321
Bc. Jana Gavlovská
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 339 D/317
Helena Kniežová
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 240 D/318
Bc. Karin Neugebauerová
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 300  
Bc. Dita Patrmanová
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 225 D/204
mgr Bc. Marie Pollaková
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 349 D/210
Bc. Petra Vysocká
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 314 D/210
Bc. Andrea Wiechećová
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 248 D/321

 

 

1    Následující   ››

Sociální služby na dlani 2023

perex_SSnD2018_logo.jpg Podzimní dny otevřených dveří, MINIVELETRH, soutěžní výstava výrobků, otevřená jednání pracovních skupin, ale také tradiční ocenění pracovníků v sociálních službách.

 

Městské kluby seniorů soutěžily ve vlastních disciplínách

perex-Sportovní hry seniorů 2023.jpg S organizací společných setkání pomáhá Odbor sociální magistrátu. 

 

S batůžkem do světa

MHA_5330 kopie_small.jpg Cestovatelské přednášky udělaly radost seniorům.

 

Služba Senior taxi bude pokračovat i v roce 2023

perex_Senior taxi_ilu.jpg Průkazky vyřídíte na magistrátě již od 21. listopadu 2022.

 

Podmínky dotačního programu Podpora činnosti spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením pro rok 2023

Dotační program s názvem  Podpora činnosti spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením pro rok 2023  (dále jen dotační program) je vyhlašován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Pravidla dotačního programu jsou vytvořena v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné (dále jen Zásady) schválenými Zastupitelstvem města Karviné usnesením č. 3527 ze dne 21.09.2022. Lhůta pro podání žádostí je od 15.12.2022 do 13.01.2023

 

Ocenění osobností v sociální oblasti

MHA_3704.jpg V Obecním domě Družba proběhlo ocenění osobnosti v sociální oblasti za rok 2021.

 

Počet dětí hlášených k trvalému pobytu ve správním obvodu města Karviné k 01.01.2022

Počet dětí hlášených k trvalému pobytu ve správním obvodu města Karviné k 01.01.2022 : 10 131 dětí

 

Katalog sociálních služeb je dostupný také elektronicky

perex_KSS_ilu.jpg Najít vhodnou sociální a návaznou službu je opět o něco snazší.

 

Standardy kvality OSPOD, rozdělení obvodů dle specializace

S účinností od 01.01.2015 se oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD) řídí při výkonu své činnosti standardy kvality sociálně-právní ochrany, a to dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 

 
1    Následující   ››