Odbor sociální

Odbor sociální zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí a v rámci sociálně-právního poradenství pomoc a podporu jednotlivcům a rodinám v nepříznivé sociální situaci. Dále zajišťuje agendu žádostí o umístění občanů do bytových domů pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Senior taxi, parkovací průkazy, veřejné opatrovnictví a realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb, včetně dotačního řízení sociálních a návazných služeb.


Vedoucí odboru

smuzova.jpg qr smužová.png

Mgr. Martina Smužová MPA
Odbor sociální
Telefon: 596 387 200
Email:

 

Členění odboru

Oddělení sociálních věcí


Vedoucí

mgr Bc. Wieslawa Fukalová
oddělení sociálních věcí
Telefon: 596 387 353
Email:

 Umístění

 • Budova "D", ul. Karola Śliwky 219/15 (mapa)

Zajišťuje

 • výkon funkce veřejného opatrovníka u občanů omezených ve svéprávnosti,
 • agendu zvláštních příjemců dávek důchodového pojištění, v případě, že občan není schopen přijímat dávky důchodového pojištění, rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce,
 • uzavírání smluv o poskytování sociální služby dle zákona o sociálních službách, u osob, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce,  
 • realizaci činnosti sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob, včetně činnosti sociálního kurátora,
 • romskou problematiku,
 • koordinaci Systému integrované podpory seniorů nad 75 let (SIPS)

        

...

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Bc. Silvie Baurová
oddělení sociálních věcí
596 387 215 D/106
mgr Bc. Wieslawa Fukalová
oddělení sociálních věcí
596 387 353 D/305
mgr Barbora Górecká
oddělení sociálních věcí
596 387 212 D/106
Mgr. Marie Hlaváčová
oddělení sociálních věcí
596 387 273 D/314
lic. Jana Koleková
oddělení sociálních věcí
596 387 375 D/323
Taťána MirováDiS.
oddělení sociálních věcí
596 387 467 D/111
Bc. Andrea Mokričková
oddělení sociálních věcí
596 387 235 D/316
Mgr. Ing. Jana Musiolková
oddělení sociálních věcí
596 387 289 D/111
Mgr. Renáta Ondříšková
oddělení sociálních věcí
596 387 269 D/322
Bc. Petra Paloncyová
oddělení sociálních věcí
596 387 293 D/325
Mgr. Iva PaluchováDis.
oddělení sociálních věcí
596 387 634 D/323
Mgr. Zuzana StiborováDiS.
oddělení sociálních věcí
596 387 348 D/314
Bc. Jarmila Szurmanová
oddělení sociálních věcí
596 387 361 D/315
Bc. Jana Trvajová
oddělení sociálních věcí
596 387 337  
Bc. Jana ValouchováDiS.
oddělení sociálních věcí
596 387 382 D/304
Monika VanečkováDiS.
oddělení sociálních věcí
596 387 376  
Mgr. Bc. Zlatuše Viačková
oddělení sociálních věcí
596 387 102 D/324

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí


Vedoucí

Mgr. Brigita Svoreňová DiS.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Telefon: 596 387 772
Email:

Umístění

 • Budova "C", ul. Karola Śliwky 50/8A (mapa)

Zajišťuje

 • odborné poradenství a pomoc v oblastech péče a výživy nezletilého dítěte, úpravy styku dítěte s rodiči po jejich rozchodu
 • výkon opatrovnictví, poručnictví a zástupování dítěte ve věcech dědického řízení a jiných majetkových záležitostí
 • odborné poradenství a pomoc v oblasti náhradní rodinné péče - osvojení, pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu
 • poskytování pomoci dětem ohroženým z důvodu špatné péče, zanedbávání, týrání a zneužívání  
 • odborné poradenství a pomoc v oblasti řešení výchovných problémů dětí spočívajících zejména v zanedbávání povinné školní docházky, zneužívání alkoholu a drog, páchání protiprávního jednání (trestná činnost a přestupky)
 • podrobný popis činností OSPOD je uveden ve Standardu č. 3Standard č. 3: Informovanost o výkonu SPOD
 • rozdělení obvodů dle specializace: odkaz ke stažení

V případě, že statutární město Karviná (Magistrát města Karviné) byl jmenován kolizním opatrovníkem dítěte  v soudním řízení, kontaktujte uvedené pracovníky:

Mgr. Doktorová Vladislava: 596 387 783

Ing. Bc. Jarošová Daniela: 596 387 761

Mgr. Swaczynová Pavlína: 596 387 667

 

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Bc. Marcela Bulantová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 760 C/507
Bc. Anna Burgetová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 757 C/415
Mgr. Vladislava Doktorová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 783 C/408
Mgr. et Bc. Tamara Gajdzioková
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 769 C/413
Bc. Lucie Haltufová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 775 C/411
Bc. Marcela Chudá
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 758 C/414
Renáta Jančíková
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 768 C/506
Ing. Bc. Daniela Jarošová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 761 C/407
Bc. Veronika Juroszková
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 764 C/415
Mgr. Lucie KabotováDiS.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 767 C/416
Mgr. Marcela Kowalová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 766 C/504
Irena MinarčíkováDiS.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 788 C/505
Mgr. Karin Pieczková
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 762 C/413
Mgr. Kateřina Sporyschová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 771 C/403
Mgr. Brigita SvoreňováDiS.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 772 C/417
Mgr. Pavlína Swaczynová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 779 C/404
Kateřina ŠpandelováDiS.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 755 C/503
Mgr. Jana ŠutováDiS.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 770 C/416
Mgr. Monika Žáčková
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 776 C/414
Bc. Adriana Žídková
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 774 C/412

Oddělení sociálního plánování a podpory


Vedoucí

Bc. Jana Gavlovská
oddělení sociálního plánování a podpory
Telefon: 596 387 339
Email:

Umístění

 • Budova "D", ul. Karola Śliwky 219/15 (mapa)

Zajišťuje

 • realizaci procesu dotačního řízení u sociálních a návazných služeb z rozpočtu SMK (DOTACE kód S)
 • provoz Městských klubů seniorů a Spolkového domu,
 • vedení agendy žádostí o umístění občanů do bytových domů pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • koordinaci procesu komunitního plánování (KPSS),
 • vydávání "Parkovacích průkazů" označující vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (O7 a O2),

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Pavlína Fiedorová
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 398 D/321
Bc. Jana Gavlovská
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 339 D/317
Helena Kniežová
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 240 D/318
Bc. Karin Neugebauerová
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 300 D/318
Bc. Dita Patrmanová
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 225 D/204
mgr Bc. Marie Pollaková
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 349 D/210
Bc. Petra Vysocká
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 314 D/210
Bc. Andrea Wiechećová
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 248 D/321

 

 

1    Následující   ››

Odbor sociální magistrátu zahájil výdej nových průkazů Senior taxi

perex-Senior taxi - ilu.jpg Od 6. května 2024 si vyřídíte průkaz s platností na tři roky.

 

Ocenění osobností v sociální oblasti za rok 2022

perex-TSS-Družba 2023.jpg Pamětní listy Rady města Karviné si letos odneslo osm oceněných.

 

Městské kluby seniorů soutěžily ve vlastních disciplínách

perex-Sportovní hry seniorů 2023.jpg S organizací společných setkání pomáhá Odbor sociální magistrátu. 

 

S batůžkem do světa

MHA_5330 kopie_small.jpg Cestovatelské přednášky udělaly radost seniorům.

 

Podmínky dotačního programu Podpora činnosti spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením pro rok 2024

Dotační program s názvem  Podpora činnosti spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením pro rok 2024  (dále jen dotační program) je vyhlašován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Pravidla dotačního programu jsou vytvořena v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné (dále jen Zásady) schválenými Zastupitelstvem města Karviné usnesením č. 32 ze dne 05.12.2022. Lhůta pro podání žádostí je od 15.12.2023 do 15.01.2024

 

Počet dětí hlášených k trvalému pobytu ve správním obvodu města Karviné k 01.01.2022

Počet dětí hlášených k trvalému pobytu ve správním obvodu města Karviné k 01.01.2022 : 10 131 dětí

 

Katalog sociálních služeb je dostupný také elektronicky

perex_KSS_ilu.jpg Najít vhodnou sociální a návaznou službu je opět o něco snazší.

 

Standardy kvality OSPOD, rozdělení obvodů dle specializace

S účinností od 01.01.2015 se oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD) řídí při výkonu své činnosti standardy kvality sociálně-právní ochrany, a to dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 

 

Spolkový dům

 
1    Následující   ››