Ocenění osobností v sociální oblasti

MHA_3704.jpg V Obecním domě Družba proběhlo ocenění osobnosti v sociální oblasti za rok 2021.


oceneni-v-so-02.jpg

14.10.2022 - V karvinském Obecním domě Družba byly v rámci tradičního setkání pracovníků v sociálních a návazných službách oceněny osobnosti v sociální oblasti za rok 2021. Pamětní listy Rady města Karviné si letos odneslo sedm oceněných.

Statutární město Karviná oceňuje osobnosti v sociální oblasti od roku 2015. „Všem těmto lidem a nejen těm oceněným, ale všem, kteří se podílejí na poskytování sociálních služeb, patří velké poděkování a velký obdiv. Ne vždy si společnost těchto lidí všímá, proto je důležité, abychom na ně upozorňovali a oceňovali všechny ty, kteří jsou ochotni pro nás pro všechny něco udělat. Za to jim patří opravdu velké poděkování,” řekl náměstek primátora Karviné Andrzej Bizoń (nestr. za ČSSD). V již v osmém ročníku dorazilo sedm nominací na ocenění ve třech kategoriích, a to za registrované sociální služby, návazné služby a dobrovolnickou činnost.

„Dnešní setkání je pro nás jednou z nejdůležitějších událostí roku, kdy chceme poděkovat sociálním a návazným službám, které na našem území jsou. Jsou z různých oblastí, pracují s různými cílovými skupinami, ale ani jedna z těch prací není jednoduchá. Je to složitá činnost hodně náročná, jak fyzicky, tak psychicky,“ dodala vedoucí Odboru sociálního karvinského magistrátu Martina Smužová.

   

OCENĚNÉ OSOBNOSTI

Kategorie registrované služby

   

Jarmila Dardová

(navrhovatel: Mgr. Blanka Dadoková, Sociální služby Karviná, příspěvkový organizace)

 Paní Jarmila je zkušenou a dlouholetou pracovnicí Sociálních služeb Karviná. V organizaci pracuje již 35 let. Začínala na pozici pečovatelky a od vzniku Asistenční služby v roce 2008 pracuje jako asistentka, kdy pomáhá seniorům a zdravotně postiženým občanům v jejich domácnostech.  Překypuje životním elánem a energií, je pracovitá, průbojná a spolehlivá, práci vykonává pečlivě, svědomitě a s láskou, vnímá ji jako své poslání. Oblíbená je také v kolektivu, ke svým kolegům je milá, vstřícná, ochotně jim předává své letité zkušenosti a dovednosti, které stále rozvíjí. Ocenění si zaslouží za svůj profesionální a lidský přístup ke všem klientům a kolegům.

 jarmila-dardova.jpg

  

Helena Sarčáková
(navrhovatel: Bc. Lenka Šimerdová, Nový domov, příspěvková organizace)

Paní Helena do Nového domova nastoupila v roce 1994. Pracuje tak osmadvacet let v přímé obslužné péči jako pracovník v sociálních službách. Sedmnáct let pečovala o uživatele na oddělení domova se zvláštním režimem, v roce 2010 přešla do služby domova pro seniory a od roku 2013 je také koordinátor směny.

Za celou dobu se starala o stovky uživatelů, kteří u ní oceňují zejména trpělivý přístup, stále veselou náladu, lidskost a otevřené srdce.

Také svými spolupracovníky je hodnocena jako obětavý, mimořádně empatický a trpělivý člověk, je uznávanou autoritou pro spravedlivý a rovný přístup. Stala se tak neodmyslitelnou součástí oddělení. Stále pracuje na svém rozvoji, stála například u počátku zavádění konceptu Bazální stimulace do praxe na oddělení a vedla v tomto směru i další pracovníky.

helena-sarcakova.jpg

 

Miroslava Kubačková
(navrhovatel: Mgr. Adéla Hovorková, EUNIKA Karviná, Slezská diakonie)

Paní Miroslava pracuje v denním stacionáři EUNIKA Karviná od roku 2019. Zastává přímou péči, uživatelům pomáhá v jejich každodenních činnostech, při stravování, hygieně, v aktivizaci a podpoře. 

Je nesmírně pracovitý, tvořivý a kreativní člověk s otevřeným srdcem, který se snaží posouvat klienty a hranice jejich schopností dál. Občas je svérázná, ale pro své klienty by se rozkrájela, pro svou energii a zájem o uživatele je hnacím motorem služby. Velké díky patří za to, že dokáže jít s uživateli do mnohých akcí a činností, na které by si ostatní netroufli.

miroslav-kubackova.jpg

 

Lenka Lukšova
(navrhovatel: Mgr. Hana Pierzchalová, Slezská humanita o.p.s.)

Paní Lenka pracuje jako pracovník přímé obslužné péče od roku 2006, tedy již šestnáct let. Právě ona je ve službě nejblíže klientovi, stojí tedy v první linii. Svou práci dělá svědomitě, pečlivě a s láskou, pracuje i nad rámec svých povinností, kdy vymýšlí a organizuje klientům různé akce, aby jim zpříjemnila pobyt v domově a naplnila jejich přání. Vše co dělá, dělá pro klienty, kteří ji mají rádi. Je milá, vstřícná, vše dělá s úsměvem. Je velice iniciativní při plnění zadaných úkolů, ve svízelné situaci ochotně podá pomocnou ruku.

lenka-luksova.jpg

  

Kategorie návazné služby

 

Jozef Krkoška
(navrhovatel: Margita Menšíková, Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Karviná)

Pan Jozef je dlouholetým členem organizace a pracuje jako sportovní referent. Rovněž je aktivní ve výboru organizace. Pomáhá při organizování a zajišťování sportovních akcí a soutěží v bowlingu, šipkách a ruských kuželkách. Zúčastňuje se soutěží a kulturně společenských akcí v družebních organizacích Svazu tělesně postižených. Je spolehlivý a ochotný vždy pomoci i při jiných společných akcích, například smažení vaječiny, MDŽ, Mikulášské. Články a fotografie z těchto akcí pak zveřejňuje na webových stránkách organizace.

jozef-krkoska.jpg

   

Kategorie výkon dobrovolnické činnosti

  

Jiří Januszek
(navrhovatel: Žaneta Pawliková, ADRA)

Pan Jiří je od roku 2015 dobrovolníkem v domově pro seniory Nový domov. Za dobu svého působení svými návštěvami zpestřil den mnoha seniorům a seniorkám. Nyní pravidelně navštěvuje jednoho seniora, se kterým tráví společný čas povídáním nebo procházkami.

Je to skromný muž s velkým srdcem. V domově pořádá skupinové akce s hudební, nebo cestovatelskou tématikou. Seniorům se zaujetím vypráví o oblasti Osoblažska, kterou velmi dobře zná, nebo z oblasti hornictví, protože je sám průvodcem na dole Michal.

Má pro starší lidi pochopení, dokáže jim citlivě naslouchat, je jim oporou.

jiri-januszek.jpg

  

Šárka Jagošová
(navrhovatel: Žaneta Pawliková, ADRA)

Paní Šárka v rámci dobrovolnického programu „Dobrovolníci v domácnostech“ vykonává dobrovolnickou službu od roku 2018. Se svou seniorkou si vybudovala velice blízký vztah, vzájemně se již vnímají jako by byly členky jedné rodiny. Společně strávily mnoho pěkných chvil, navštívila ji v domácnosti více než 150x a oslavily již čtvrté výročí svého přátelského vztahu.

Ochotně pomáhá i v jiných oblastech dobrovolnictví, například pomáhá s pečením cukroví do dárkových balíčků pro seniory zapojené do dobrovolnického programu Dobrovolníci domů, které jim pak s koordinátorkou roznáší. V období nouzového stavu se obětavě zapojila do nákupů pro seniory. Je to komunikativní a energická žena plná laskavosti a srdečnosti s chutí pomáhat.

sarka-jagosova.jpg