Poradenské a konzultační dny České obchodní inspekce

Budova C_03.jpg Poradenské a konzultační dny České obchodní inspekce pro potřeby občanů.


Poradenské a konzultační dny České obchodní inspekce pro potřeby občanů budou probíhat i v roce 2022. Tyto se budou konat v budově C Magistrátu města Karviné, na  živnostenském oddělení Odboru správního, ul. Karola Śliwky 50/8a v Karviné-Fryštátě (1. poschodí, kancelář č. 219) v termínech uvedených v příloze.

ČOI 2022.pdf, soubor typu pdf, (52,21 kB)