Poradenské a konzultační dny České obchodní inspekce 2023

Budova C_03.jpg Poradenské a konzultační dny České obchodní inspekce pro potřeby občanů.


Poradenské a konzultační dny České obchodní inspekce pro potřeby občanů budou probíhat i v roce 2023. Tyto se budou konat v budově C Magistrátu města Karviné, na živnostenském oddělení Odboru správního, ul. Karola Śliwky 50/8a v Karviné-Fryštátě (1. poschodí, kancelář č. 219) v termínech uvedených v příloze.

https://www.karvina.cz/file/7989/