Upozornění pro podnikatele - připravuje se novela zákona o silniční dopravě

Budova C_02.jpg Povinnost prokázat finanční způsobilost budou mít nově i podnikatelé v silniční dopravě pro vozidla, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která jsou používána v mezinárodní dopravě.


images.jpg

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1055 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy, musí podnikatelé v silniční dopravě, kteří provozují mezinárodní silniční dopravu vozidly s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšující 3,5  tuny, nově i pro tato vozidla plnit podmínku finanční způsobilosti.

Připravovaná novela zákona o silniční dopravě:

  • redefinuje pojem „velké vozidlo obsaženého v § 2 odst. 15 zákona o silniční dopravě. Nově bude pojem „velké vozidlo“ zahrnovat i vozidla nebo jízdní soupravy o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určené k přepravě zvířat nebo věcí, je-li jimi provozována mezinárodní silniční doprava nebo vnitrostátní silniční doprava na území státu, v němž dopravce nemá sídlo,
  • stanoví, že ode dne její účinnosti budou na provozování silniční nákladní dopravy vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny, je-li jimi provozována mezinárodní silniční doprava pro cizí potřeby nebo kabotáž, obecně dopadat shodné podmínky, jako na provozování silniční nákladní dopravy pro cizí potřeby vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, tedy:
    • splnění obecných podmínek pro získání příslušné koncesované živnosti, jež jsou upraveny v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
    • splnění podmínky usazení, dobré pověsti, finanční způsobilosti a odborné způsobilosti § 6 až 8 zákona o silniční dopravě v návaznosti na Nařízení (ES) č. 1071/2009,
    • vzhledem k rozšíření věcné působnosti Nařízení (ES) č. 1072/2009 pak bude přístup podnikatelů provozujících dopravu uvedenými vozidly na unijní dopravní trh podmíněn získáním licence Společenství a příslušných opisů.

Povinnost prokázat finanční způsobilost budou mít nově i podnikatelé v silniční dopravě pro vozidla, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která jsou používána v mezinárodní dopravě – více informací naleznete na webových stránkách Novinky v oblasti silniční dopravy, zprávy | Moravskoslezský kraj | (msk.cz).

Za účelem splnění podmínky odborné způsobilosti doporučujeme se přihlásit na zkoušky odborné způsobilosti, o nichž bližší informace naleznete na stránkách Moravskoslezského kraje.