Informace Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

KHS MSK OV.jpg Informace týkající se infekčního onemocnění způsobeného novým koronavirem.


KHS MSK.jpg


Vážení občané,

v souvislosti s infekčním onemocněním způsobeným novým koronavirem vydala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v  Ostravě informace a doporučení k předmětnému onemocnění.Informace KHS MSK k infekčnímu onemocnění způsobeného novým koronavirem.pdf, soubor typu pdf, (105,14 kB)

Doporučení cestovatelům - Coronavir.pdf, soubor typu pdf, (137,82 kB)

Informační leták - Coronavir.pdf, soubor typu pdf, (1,66 MB)

Aktuální doporučení a aktuální situaci ve výskytu onemocnění je možné sledovat na internetových stránkách Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, MZ ČR, Státního zdravotního ústavu Praha, WHO a ECDC:

http://www.khsova.cz/homepage/korona-uvod

https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

http://www.szu.cz/

https://www.who.int/

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china