Informace o výskytu afrického moru prasat v nové oblasti Polska

Prase_.jpg Informace Ministerstva zemědělství o výskytu afrického moru prasat u prasat divokých v nové oblasti Polska.


Prase_.jpg

Ministerstvo zemědělství vydalo infromaci o výskytu afrického moru prasat u prasat divokých v nové oblasti Polska.

Informace je určena zejména pro myslivce, uživatele honiteb, chovatelům prasat, soukromým veterinárním lékařům, případně dopravcům.

Součástí této informace je i připomenutí a zdůraznění důležitosti dodržování pravidel biologické bezpečnosti při veškeré činnosti zainteresovaných subjektů jako nejlepší prevence před zavlečením afrického moru prasat do České republiky.

Informace o výskytu afrického moru prasat.pdf, soubor typu pdf, (503,41 kB)

Mapa výskytu afrického moru prasat.pdf, soubor typu pdf, (327,61 kB)

Základní informace Státní veterinární správy k africkému moru prasat.pdf, soubor typu pdf, (1,01 MB)