POZOR PTAČÍ CHŘIPKA - NAŘÍZENÍ PRO CHOVATELE !!!

ptačí chřipka.jpg Nařízení všem chovatelům drůbeže i jiného ptactva chovaného v zajetí nebo chované pernaté zvěře


Vážení chovatelé,

město Karviná na základě Nařízení Státní veterinární správy č. SVS/2023/062808 ze dne 03.05.2023

Vyzývá všechny chovatele drůbeže i jiného ptactva chovaného v zajetí nebo chované pernaté zvěře

z důvodu výskytu ptačí chřipky byla naše obec nařízením veterinární správy zařazena do pásma dozoru v katastrálních územích Karviná-Doly, Staré Město u Karviné, Darkov a  Karviná-město. Všem chovatelům ptáků ve výše uvedených katastrálních územích se nařizuje:

Poskytnout informace ze sčítacího listu k provedení soupisu ptáků do 11.05.2023.

1)      telefonicky na uvedená tel. č. 596 387 449, 596 387 406, 596 387 454, 596 387 493,

2)      elektronicky na email: epodatelna@karvina_cz

3)      zasláním sčítacího listu datovou zprávou,  IDDS: es5bv8q

4)      osobně na podatelně Magistrátu města Karviná, budova C.

 

Bližší informace týkající se ptačí chřipky lze získat na stránkách www.karvina.cz, na úřední desce.

 

Děkujeme za spolupráci.

 

UPOZORNĚNÍ:

V případě projevu nemoci (apatie, snížení příjmu krmiva, snížená snáška, dýchací potíže, otoky na hlavě, úhyn drůbeže), oznamte tuto skutečnost veterinární správě na tel. číslo +420 720 995 203, nepřetržitý provoz.

 

Příloha:

Sčítací list.doc, soubor typu doc, (50,5 kB)