Tajemník

Tajemník Magistrátu města Karviné zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu obce. Dále plní úkoly vyplývajících ze zákona o obcích, případně zvláštních zákonů, například: plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou, zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a schůzí rady města, plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům města zařazeným do obecního úřadu a další.


Tajemník magistrátu

nogol.jpg

 

PhDr. Roman Nogol MPA
Tajemník
Telefon: 596 387 243
Email:

logo-cz-www.jpg

 

 

 

 

 

Oddělení přímo řízená tajemníkem

Oddělení Kancelář primátora


Vedoucí

Ing. Blanka Rychla
Oddělení Kancelář primátora
Telefon: 596 387 352
Email:

Umístění

 • Budova "A", ul. Fryštátská 72/1 (mapa)

Zajišťuje

 • organizační a administrativní práce související s činností Rady města Karviné a Zastupitelstva města Karviné,
 • organizační a administravitní práce související s činností sekretariátů primátora, jeho náměstků a tajemníka magistrátu,
 • organizační a administrativní práce související s činností Výboru pro národnostní menšiny ZM Karviné, evidenci materiálů ostatních výborů ZM a komisí RM,
 • agendu občanských iniciativ,
 • agendu tiskového mluvčího statutárního města Karviné a vydávání periodika Karvinský zpravodaj,
 • vedení registru podle zákona o střetu zájmů.

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Tamara Hercigová
Oddělení Kancelář primátora
596 387 242 A/72
Bc. Lukáš Hudeček
Oddělení Kancelář primátora
596 387 631 A/54
Bc. Petra Klapsiová
Oddělení Kancelář primátora
596 387 370 A/55
Jitka Korzonková
Oddělení Kancelář primátora
596 387 354 A/44
Ivana Legerová
Oddělení Kancelář primátora
596 387 237 A/35
Ing. Petr Mikula
Oddělení Kancelář primátora
596 387 236 A/53
Jana Nekardová
Oddělení Kancelář primátora
596 387 347 A/37
Martina OrgoníkováDiS.
Oddělení Kancelář primátora
596 387 437 A/54
Romana Plecháčová
Oddělení Kancelář primátora
596 387 408 A/48
Ing. Blanka Rychla
Oddělení Kancelář primátora
596 387 352 A/33
Bc. Jan Šimerda
Oddělení Kancelář primátora
596 387 778 A/31


Oddělení lidských zdrojů


Vedoucí

Ing. Jana Chodurková MPA
Oddělení lidských zdrojů
Telefon: 596 387 247
Email:

Umístění

 • budova "A", ul. Fryštátská 72/1 (mapa)

Zajišťuje

 • výběrová řízení na volná pracovní místa
 • personalistiku, odměňování, zpracování platů a odměn
 • rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
 • bezplatnou odbornou praxi studentů a rekvalifikantů

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Ing. Roman Cieślar
Oddělení lidských zdrojů
596 387 307 A/63
Bc. Jana Dzidová
Oddělení lidských zdrojů
596 387 229 A/80
Alena Feifičová
Oddělení lidských zdrojů
596 387 244 A/79
Ing. Jana ChodurkováMPA
Oddělení lidských zdrojů
596 387 247 A/68
Bc. Barbara Pastuchová
Oddělení lidských zdrojů
596 387 342 A/64
Ing. Aneta Svrčinová
Oddělení lidských zdrojů
596 387 245 A/62