Ověřování, rejstříky, CzechPOINT

ico-navod-3.png Návody na řešení životních situací týkající se ověřování podpisů a listin a poskytování informací a výpisů z registrů a rejstříků různých informačních systémů veřejné správy a poskytování dat geografického informačního systému města Karviné. 


Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou, Ověřování pravosti podpisu na listinách

folder-document.png Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) provádí obecní, městké úřady, úřady měst, obvodní nebo místní úřady, které vedou matriky - t.j. matriční úřady.

 

Poskytnutí datového výstupu z Geografického informačního systému města Karviné

folder-document.png Datové výstupy se poskytují bezplatně žadatelům, kteří na základě smluvního vztahu zpracovávají zakázku pro statutární město Karviná. Ostatním žadatelům se datové výstupy poskytují za úplatu, a to pouze ty datové výstupy, které jsou uvedeny v Ceníku datových výstupů z GISMK, který je přílohou Zásad pro provozování a využívání GISMK.