Podnikání

karvina3-magistrat-20.jpg Živnostenské podnikání, Živnostenský úřad.


Listárna obecního živnostenského úřadu je zaměřena pouze na obecné dotazy související s podnikáním ve smyslu zákona  č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

03. Oznámení změny údajů o podnikateli

folder-document.png Oznámení je povinen učinit podnikatel, u něhož nastala změna údajů stanovených pro ohlášení živnosti nebo náležitostí žádosti o koncesi, a to do 15 dnů od vzniku této změny.

 

04. Přerušení provozování živnosti

folder-document.png Podnikatel může oznámit přerušení provozování živnosti.

 

05. Pokračování v provozování živnosti

folder-document.png Podnikatel je povinen písemně oznámit živnostenskému úřadu pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby jejího přerušení.

 

06. Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

folder-document.png Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně je podnikatel povinen oznámit předem živnostenskému úřadu.

 

07. Výpis z živnostenského rejstříku

folder-document.png Žádost o výpis živnostenského rejstříku.

 

08. Zrušení živnostenského oprávnění

folder-document.png Určeno k vyřízení zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele.

 

09. Zápis do evidence zemědělského podnikatele

folder-document.png Určeno pro fyzické či právnické osoby, které hodlají provozovat zemědělskou činnost.

 

10. Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

folder-document.png Určeno pro fyzické či právnické osoby, které hodlají ukončit provozování zemědělské činnosti.

 

Podnikání a investování