Podpora činnosti spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením pro rok 2019

Dotace na rok 2019 určené pro spolky zaměřené na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením je možné žádat v rámci vyhlášeného Programu. Cílem dotačního programu je podpora spolků působících na území Karviné, zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením, které plní podmínky dle zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník a jsou zapsány ve veřejném rejstříku.


soc_péče_ilu.jpg

Dotační program má tři tituly:

a) podpora celoroční činnosti a materiální vybavení stávajících spolků
b) konkrétní akce, vyplývající z činnosti spolku
c) rekondiční, popř. edukační pobyt 

Celé znění dotačního programu: 

Žádost o programovou dotaci včetně jejich povinných příloh:

Lhůta pro podání žádosti: od 05.11.2018 do 16.11.2018 včetně

Kontakt: Bc. Jana Gavlovská, Odbor sociální, tel. 596 387 339 nebo Pavlína Fiedorová, Odbor sociální, tel. 596 387 398