Poskytované městem

Přehled grantů, dotací a finančních podpor, poskytovaných městem občanům, občanským sdružením nebo firmám.


Kreativní business - podpora iniciativ mládeže 2024

perex-Adobe FireFly - Kreativní Business.jpg Podpora mikroprojektů neformálních skupin mládeže.

 

Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2024

perex_sportovní den.jpg Statutární město Karviná  na základě rozhodnutí Rady města Karviné usnesení č. 1057 ze dne 13.12.2023,  vyhlašuje dotační program Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2024 .

 

DOTAČNÍ PROGRAM: Voucher pro začínající podnikatele v Karviné III

Statutární město Karviná na základě rozhodnutí Rady města Karviné usnesení č. 659 ze dne 28.6.2023 vyhlašuje dotační program Voucher pro začínající podnikatele v Karviné III. Cílem tohoto dotačního programu je vznik nových či podpora již existujících začínajících podnikatelů či podniků na území statutárního města Karviné, jako součást systému podpory rozvoje malého a středního podnikání v souladu se strategickým opatřením 1.1 Strategického plánu ekonomického rozvoje statutárního města Karviná.

 

Dotační program Podpora činnosti spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením

Dotační program s názvem  Podpora činnosti spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením (dále jen dotační program) je vyhlašován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Pravidla dotačního programu jsou vytvořena v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné (dále jen Zásady) schválenými Zastupitelstvem města Karviné usnesením č. 32 ze dne 05.12.2022.

 

Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2023

Statutární město Karviná na základě rozhodnutí Rady města Karviné usnesení č. 208 ze dne 11.01.2023 vyhlašuje dotační program Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2023.

 

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva“

perex_kouřící komín_ilu.jpg Karviná svým občanům, kteří jsou příjemci „kotlíkové dotace“, pomůže s předfinancováním výměny kotle prostřednictvím Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva“. Termín podání žádosti je od 9.10.2022 do 30.04.2025 . 

 

Dotace pro registrované sociální služby a návazné služby

Nejedná se o programové dotace, ale o celoročně přijímané individuální žádosti.