Povinně zveřejňované informace

informace-o-m-st-ico.jpg


Odpadové hospodářství

kontejnery-01_perex.jpg Dálkový přístup k základním informacím o obecním systému nakládání s komunálním odpadem.

 

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Statutární město Karviná jako povinný subjekt zveřejňuje povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Rozpočet

folder-document.png Informace a dokumenty související s rozpočtem statutárního města Karviné.

 

Ochrana osobních údajů (GDPR)

V souladu s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, (tzv. GDPR), zpřístupňuje statutární město Karviná informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými odbory Magistrátu města Karviné a Městskou policií statutárního města Karviné. V souladu s tímto nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

 

Registr smluv

Smlouvy publikované statutárním městem Karviná v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

 

Střet zájmů

Informace k informacím dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Ochrana oznamovatelů

111-whistleblowing.jpg Vnitřní oznamovací systém