Povodňové plány obce s rozšířenou působností Karviná a statutárního města Karviné

Povodňový portál ORP Karviná.jpg Digitální povodňový plán ORP Karviná a Digitální povodňový plán statutárního města Karviné jsou zveřejněny na Elektronickém digitálním povodňovém portálu.


Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako povodňový orgán zpracoval Digitální povodňový plán ORP Karviná a Digitální povodňový plán statutárního města Karviné. Předmětné digitální povodňové plány jsou zveřejněny na Elektronickém digitálním povodňovém portálu, který je součástí Portálu obce.

Elektronický digitální povodňový portál - https://www.portalobce.cz/povodnovy-plan/

Povodňový portál ORP Karviná.jpg

Digitální povodňový plán statutárního města Karvinéhttps://www.portalobce.cz/povodnovy-plan/karvina/

Povodňový plán SMK.jpg

Digitální povodňový plán ORP Karviná -   https://www.portalobce.cz/povodnovy-plan/orpkarvina/

Povodňový plán ORP Karviná.jpg