Přehled publikovaných mapových podkladů

 


Mapové sady Mapové vrstvy

Adresy, budovy, ulice

Adresní místa

Budovy/Stavební objekty

Ulice - definiční čáry

Ulice - názvy

Cenové mapy Karviné Cenová mapa stavebních pozemků č.1-10 (2002-2011)
Cyklotrasy

Cyklotrasy a cyklostezky

Katastrální mapa ORP Karviná

Katastrální mapa (parcely KN)

Plochy parcel podle využití

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)

Kamerové body MKDS

Ortofotomapy (letecké snímky)

1947-48 Karviná

1966 Karviná

1973 Karviná

1979 Karviná

2002 Karviná

2005 Karviná

2008 Karviná

2013-2014 ČR

2015 ORP Karviná

2016 ČR východ

Podkladové mapy ČR

Katastrální mapa ČR (WMS ČÚZK)

Základní mapa ČR 1:50 000 (WMS ČÚZK)

Základní mapa ČR 1:50 000 (WMS ČÚZK)

Podkladové mapy Karviné

Bloková mapa Karviné

Okres Karviná 1:50 000 (© SHOCart spol. s r.o, Zlín)

Podrobná mapa Karviné 1:10 000 (© PLANstudio)

Vrstevnice Karviné (po 2 m)

Technická mapa města

Polohopis povrchové situace

Výškopis povrchové situace

Územně analytické podklady

Téma (tématické členění jevů ÚAP)

ÚAP A (všechny sledované jevy ÚAP)

Územní plán obce Karviná

připravuje se publikace nového Územního plánu Karviné

 

Územní správní jednotky

Části obcí ORP Karviná

Katastrální území ČR (WMS ČÚZK)

Katastrální území ORP Karviná

Obce ČR

ORP ČR

ZSJ ORP Karviná

Volební okrsky

Volební okrsky - adresní místa

Volební okrsky - hranice

Zóny stanovení výše nájemného

Přehled zón nájemného