Přehled platné ÚPD v ORP Karviná


Seznam vydaných územně plánovacích dokumentací

Seznam vydaných územně plánovacích dokumentací, které byly pořízeny  a jsou k nahlédnutí na Odboru stavebním a životního prostředí, jako úřadu územního plánování:

 • Územní plán obce Karviná, včetně změn č. 1 – 10 a č. 13 a 14
 • Územní plán Dětmarovice, včetně změny č. 1
 • Územní plán Petrovice u Karviné
 • Územní plán obce Stonava, včetně změn č. 1 a 3

Veškeré územně plánovací dokumentace obcí na území ORP Karviná jsou rovněž zpřístupněny na krajských internetových stránkách Moravskoslezského kraje prostřednictvím webových stránek:

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/mapy/zpristupneni-uzemne-planovaci-dokumentace-prostrednictvim-webovych-technologii-3127/.

Zveřejněné územní plány mají pouze informativní charakter.

Seznam všech platných územně plánovacích dokumentací na území ORP Karviná

Územní plán obce Karviná zpracovaný Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. (Ing. arch. Jana Šimíčková) v roce 1994 a schválený Městským zastupitelstvem v Karviné dne 6. 9. 1994 usnesením č. 286.

Přehled změn:

 • Změna č. 1 Územního plánu obce Karviná schválená Městským zastupitelstvem v Karviné dne 26.3.1996 usnesením č. 144
 • Změna č. 2 Územního plánu obce Karviná schválená Městským zastupitelstvem v Karviné dne 30.3.1999 usnesením č. 65
 • Změna č. 3 Územního plánu obce Karviná schválená Městským zastupitelstvem v Karviné dne 12.9.2000 usnesením č. 441
 • Změna č. 4 Územního plánu obce Karviná schválená Zastupitelstvem města Karviné dne 25.6.2002 usnesením č. 1166
 • Změna č. 5 Územního plánu obce Karviná schválená Zastupitelstvem města Karviné dne 25.5.2004 usnesením č. 420
 • Změna č. 6 Územního plánu obce Karviná schválená Zastupitelstvem města Karviné dne 20.6.2006 usnesením č. 1048
 • Změna č. 7 Územního plánu obce Karviná schválená Zastupitelstvem města Karviné dne 6.12.2005 usnesením č. 886
 • Změna č. 8 Územního plánu obce Karviná vydaná Zastupitelstvem města Karviné dne 9.9.2008 usnesením č. 501 s účinností od 30.9.2008
 • Změna č. 9 Územního plánu obce Karviná vydaná Zastupitelstvem města Karviné dne 14.9.2010 usnesením č. 1230 s účinností od 4.10.2010
 • Změna č. 10 Územního plánu obce Karviná vydaná Zastupitelstvem města Karviné dne 12.11.2013 usnesením č. 650, s účinností od 28.11.2013
 • Změna č. 13 Územního plánu obce Karviná vydaná Zastupitelstvem města Karviné dne 29.1.2015 usnesením č. 59,  s účinností od 14.2.2015
 • Změna č. 14 Územního plánu obce Karviná vydaná Zastupitelstvem města Karviné dne 05.11.2015 usnesením č. 246,  s účinností od 04.12.2015

Územní plán  Dětmarovice zpracovaný Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o.  v roce 2015 vydaný Zastupitelstvem obce Dětmarovice dne 11.3.2015 usnesením č. 41/3

 • Změna č. 1 Územního plánu Dětmarovice vydaná Zastupitelstvem obce Dětmarovice dne 01.11.2017 s účinností  od 18.11.2017 usnesením č. 383/21

 Územní plán obce  Petrovice u Karviné zpracovaný Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. (Ing. arch. Vladimíra Fusková) v roce 2016, schválený Zastupitelstvem obce  Petrovice u Karviné dne 4.4.2016  usnesením č. 149/11, s účinností od 27.4.2016

Územní plán obce Stonava zpracovaný Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. (ing. arch. Janou Šimíčkovou) v roce 1998, schválený na 23. zasedání Obecního zastupitelstva ve Stonavě dne 31.8. 1998 usnesením č. 1.1. – 1.6.

Přehled změn:

 • Změna č. 1 ÚPN obce Stonava schválená na 20. zasedání Zastupitelstva obce Stonava dne 19.4.2001 usnesením č. 1.3.
 • Změna č. 3 ÚPN obce Stonava vydaná Zastupitelstvem obce Stonava dne 17.4.2014, s účinností od 3.5.2014