Zveřejňování příspěvků v Karvinském zpravodaji

Pravidla pro zveřejňování příspěvků v Karvinském zpravodaji.


01. Název úkonu

Zveřejňování příspěvků v Karvinském zpravodaji

02. V jakém případě ve věci jednat

Autor příspěvku (dále jen Autor), který má zájem o jeho zveřejnění na stránkách Karvinského zpravodaje, a který splňuje podmínky uvedené v Pravidlech pro zveřejňování příspěvků v Karvinském zpravodaji pdf.pngPravidla pro zveřejňování příspěvků v KZ od 27.4.2020_expedovat, soubor typu pdf, (550,86 kB) (dále jen Pravidla).

03. Charakteristika úkonu

Autor doručí svůj příspěvek v souladu s Pravidly a ve stanovené lhůtě (https://www.karvina.cz/deje-se/karvinsky-zpravodaj) oddělení Kancelář primátora Magistrátu města Karviné.

04. Výsledek úkonu

Vydavatel Karvinského zpravodaje postupuje v souladu s Pravidly a příspěvek, při splnění všech skutečností uvedených v Pravidlech, zveřejní.

05. Kdy věc řešit

V případě Autorova zájmu informovat obyvatele statutárního města Karviné o skutečnostech, které se dotýkají co nejširšího okruhu obyvatelstva.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky 

Svůj příspěvek včetně příloh dle specifikací uvedených v Pravidlech doručit prostřednictvím e-mailu zpravodaj@karvina_cz.

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Příspěvek včetně příloh Autor doručuje oddělení Kancelář primátora vytištěný osobně nebo poštou. V případě potřeby další součinnosti pro dokončení úkonu je Autor kontaktován prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v průvodním dopise. Fotografie a další digitální přílohy Autor doručí v souladu s Pravidly.

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Příspěvek doručuje Autor elektronicky na e-mail zpravodaj@karvina_cz. Prostřednictvím uvedeného e-mailu je rovněž Autor kontaktován v případě potřeby další součinnosti pro dokončení úkonu.

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Svůj příspěvek Autor doručuje oddělení Kancelář primátora vytištěný poštou nebo osobně. Písemně: statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, oddělení Kancelář primátora, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát; osobně: Magistrát města Karviné, budova A – radnice, Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, 1. patro, kancelář číslo 31 a 54, telefon: 596 387 kl. 778, 437, 631, úřední hodiny: pondělí a středa 07:30–17:30 hodin, úterý a čtvrtek 07:30–16:00 po předchozí telefonické domluvě, pátek – zavřeno. V případě potřeby další součinnosti pro dokončení úkonu je Autor kontaktován prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v průvodním dopise. Fotografie a další digitální přílohy Autor doručí v souladu s Pravidly.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Zveřejnění článku a jeho příloh není zpoplatněno. V případě, že se jedná o komerční sdělení, postupuje vydavatel Karvinského zpravodaje podle Pravidel pro zveřejňování inzerce v Karvinském zpravodaji  pdf.pngPravidla inzerce v KZ od 27.04.2022_expedovat.pdf, soubor typu pdf, (448,99 kB)

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Zveřejnění článku a jeho příloh není zpoplatněno. V případě, že se jedná o komerční sdělení, postupuje vydavatel Karvinského zpravodaje podle Pravidel pro zveřejňování inzerce v Karvinském zpravodaji  pdf.pngPravidla inzerce v KZ od 27.04.2022_expedovat.pdf, soubor typu pdf, (448,99 kB)

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

 Zveřejnění článku a jeho příloh není v souladu s Pravidly honorováno.

13. Opravné prostředky

V případě, že Autor iniciuje kroky mimo obvyklý rámec úkonu, resp. nad rámec Pravidel, přísluší udělení výjimky z Pravidel Radě města Karviné.

14. Časté dotazy

Nejsou uvedeny.

15. Sankce

Nejsou stanoveny.

16. Působnost

Samostatná působnost obce.

17. Oblast

Vydávání Karvinského zpravodaje se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) v platném znění.

18. Klíčová slova

Karvinský zpravodaj, příspěvek, zveřejnění příspěvku, Pravidla pro zveřejňování příspěvků v Karvinském zpravodaji, inzerce, ceník inzerce, Pravidla pro zveřejňování inzerce v Karvinském zpravodaji.

19. Počátek platnosti popisu úkonu

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 251 ze dne 27. 4. 2020 byla stanovena Pravidla pro zveřejňování příspěvků v Karvinském zpravodaji – periodickém tisku územního samosprávného celku (registrační číslo: MK ČR E 12198).

20. Konec platnosti popisu úkonu

Není stanoven.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Výsledek úkonu není veden v základním registru.

Karvinský zpravodaj