Program pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva“

perex_kouřící komín_ilu.jpg Karviná svým občanům, kteří jsou příjemci „kotlíkové dotace“, pomůže s předfinancováním výměny kotle prostřednictvím Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva“. Termín podání žádosti je od 9.10.2022 do 30.04.2025 . 


Úplné znění programu včetně všech podkladů naleznete níže:

Pro potřeby konzultace žádosti se obraťte na pracovníky Odboru školství a rozvoje magistrátu:

Ing. Bruno Petráš, tel.: 596 387 425, bruno.petras@karvina_cz

Ing. Klára Stáňová, tel.: 596 387 646, klara.stanova@karvina_cz

RNDr. Ivana Smýkalová, tel.: 596 387 446, ivana.smykalova@karvina_cz