Průkaz Senior taxi

folder-document.png Průkaz Senior taxi mohou využívat senioři starší 70 let trvale bydlící na území města Karviné.


 

01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
- využívání alternativní dopravy Senior taxi.

04. Základní informace k životní situaci:
- dopravu Senior taxi mohou využívat senioři starší 70 let trvale bydlící na území města
  Karviné.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
- senior starší 70 let trvale bydlící na území města Karviné, případně osoba, které senior   
  udělí plnou moc + předloží občanský průkaz zmocnitele a zmocněnce

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
- osoby musí být starší 70 let,

- trvalý pobyt v Karviné,

- maximálně 6 jízd měsíčně,
- jízdu lze uskutečnit pouze v pracovních dnech (mimo soboty, neděle a státní svátky)
  v době od 06:00 hod. do 14:00 hod.,

- cena za jednu jízdu činí 15 Kč (tzn. tam i zpět 30 Kč),

- přeprava je umožněna z místa bydliště, do nemocnic a poliklinik na území města Karviné,
  na návštěvu hřbitovních míst v Karviné-Dolech, v Karviné-Ráji, v Karviné- Mizerově, v Karviné-Novém Městě,
  Karviné-Loukách, na Magistrát města Karviné a zpět.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
- dostavit se na Magistrát a vyřídit si průkazku Senior taxi.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
- na Magistrátu města Karviné, v budově D, Odbor sociální, ul. Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
- na Magistrátu města Karviné, v budově D, Odbor sociální, ul. Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát

- s Bc. Petrou Vysockou, 1. patro, k. č. 210, tel.: 596 387 314,
  e-mail: Petra.Vysocka@karvina_cz

- s mgr Marií Pollakovou, 1 patro, k. č. 210, tel.: 596 387 349 (v případě nepřítomnosti Bc. Vysocké)
  e-mail: Marie.Pollakova@karvina_cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
- občanský průkaz, plnou moc, pokud je průkaz Senior taxi vyřizován v zastoupení

  a občanský průkaz zmocnitele (žadatel-senior) a zmocněnec (kdo vyřizuje v zastoupení)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
- bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
- průkaz Senior taxi je vydán ihned.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
- provozovatel služby ROSI LOGISITK s.r.o.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
- před každou jízdou předložit řidiči Senior taxi platný průkaz.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
- žádná.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
- zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

18. Jaké jsou související předpisy:
- zejména dle předpisu o provozu na pozemních komunikacích,
  zákon číslo 111/1994 Sb., o silniční dopravě a jeho prováděcí vyhlášky č. 478/2000 Sb.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
- žádné

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
- v případě nedodržení stanovených podmínek může být senior vyloučen z přepravy Senior taxi;

- v případě nepředložení průkazky Senior taxi uhradí plnou taxu dne ceníku dopravce.

21. Nejčastější dotazy:
- „mohu mít doprovod?“ - ano jedna osoba může jako doprovod jet se seniorem zdarma.

22. Další informace:
- žádné.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
- telefonicky nebo e-mailem.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
- žádné.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
- Odbor sociální, Oddělení sociálního plánování a podpory

26. Kontaktní osoba:
- Bc. Petra Vysocká, tel.: 596 387 314, e-mail: Petra.Vysocka@karvina_cz

- mgr Marie Pollaková, tel.: 596 387 349, e-mail: Marie.Pollakova@karvina_cz (zástup)

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.07.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
25.10.2021

29. Datum konce platnosti popisu:
- služba Senior taxi je sjednána do roku 2023.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
- průkaz Senior taxi se vydává vždy na období jednoho kalendářního roku.
  Na další rok je vždy třeba vyřídit průkaz nový.