Rada

Členy Rady města Karviné jsou primátor, jeho 4 náměstkové a 6 dalších členů rady volených z řad členů zastupitelstva. Rada města Karviné tedy sestává z 11 radních a zřídila 11 komisí jako své iniciativní a poradní orgány. Rada města Karviné se schází ke svým schůzím dle schváleného harmonogramu, její schůze jsou neveřejné.Rada města Karviné 2018 - 2022

Složení Rady města Karviné

Rada města Karviné je jedenáctičlenná a její politické složení je pro volební období 2018–2022 následující:

ČSSD - 7 členů RM
KSČM - 2 členy RM
ANO 2011 - 2 členy RM

 

Ke stažení:

 

Členové rady města

Rada města Karviné má 11 členů.

 

Komise

Rada města Karviné zřídila 11 komisí jako své iniciativní a poradní orgány.

 

Schůze

Termíny konání schůzí Rady města Karviné a veřejné dokumenty ke stažení.