Rezervační systém - objednejte se online

Objednejte si vaši návštěvu pro vyřízení některých záležitostí na magistrátu a ušetřete čas. Rezervační systém je propojen s vyvolávacím systémem v budově "C", ul. Karola Śliwky 50/8a. Pokud potřebujete vyřídit záležitost, která není zahrnuta do rezervačního systému, můžete si domluvit návštěvu s konkrétním zaměstnancem telefonicky nebo e-mailem.


Vyberte ze seznamu činností jakou záležitost budete chtít vyřídit, pak označte termín návštěvy v zobrazeném kalendáři a po zadání jména a příjmení vám bude přiděleno rezervační číslo. S tímto číslem se v uvedený den a hodinu dostavte na příslušné pracoviště a zadejte vaše rezervační číslo do terminálu vyvolávacího systému. Terminál vám vydá pořadový lístek pro přepážku. Na přepážku budete voláni ihned jako další klient v pořadí.

Pokud jste si objednali vaši návštěvu v rezervačním systému a nemůžete přijít, zrušte vaši rezervaci co nejdříve! Uvolníte tím termín jinému klientovi. Zrušení rezervace

Chcete-li vědět, jak velká je momentálně fronta na přepážkách, můžete si zobrazit přehled čekajících klientů. Aktuální fronty na přepážkách

Odbor správní

Matrika


Volba činnosti

Popis činnosti podrobně

Matrika manželství

opisy oddacích listů, legalizace matričních dokladů do ciziny změna, jména a příjmení  

Matrika narození, určení otcovství

narození opisy rodných listů určení otcovství

Matrika úmrtí

úmrtní listy, opisy úmrtních listů


Ověřování


Volba činnosti

Popis činnosti podrobně

Ověřování podpisů a listin

ověřování podpisů na listinách ověřování kopií listin


Občanské průkazy


Volba činnosti

Popis činnosti podrobně

Občanské průkazy – žádosti

podávání žádostí o vyhotovení občanských průkazů nahlášení ztráty, odcizení, poškození občanského průkazu

Občanské průkazy – výdej hotových

vydání nového občanského průkazu vydávání vyhotovených občanských průkazů


Cestovní doklady


Volba činnosti

Popis činnosti podrobně

Cestovní doklady- žádosti

žádosti o vyhotovení nového cestovního dokladu nahlášení ztráty, odcizení, poškození cestovního dokladu

Cestovní doklady – výdej hotových

vydání vyhotoveného cestovního dokladu


Trvalý pobyt


Volba činnosti

Popis činnosti podrobně

Změna pobytu

změna trvalého pobytu

Rušení trvalého pobytu

zrušení trvalého pobytu


Řidiči a vozidla


Volba činnosti

Popis činnosti podrobně

Registr vozidel

zápis silničního vozidla do registru zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla změny údajů (příjmení, adresa, barva, účel využití atd.) ztráta, odcizení, poškození ORV část I. (malý TP) a registračních značek výdej dat vyřazení a zánik vozidla vývoz vozidla Upozornění: Jedna rezervace platí pro jedno vozidlo (jeden úkon)!

Technické změny, dovozy, stavby, přestavby vozidel

ztráta, odcizení ORV část II. (velký TP) schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla zápis tažného zařízení a LPG zápis pneumatik a ráfků vyřazení a zánik vozidla schvalování stavby a přestavby vozidla Upozornění: Jedna rezervace platí pro jedno vozidlo (jeden úkon)!

Registr řidičů

vydání a výměna řidičského průkazu zápis profesní způsobilosti řidiče výpis z evidenční karty řidiče vydání mezinárodního řidičského průkazu vydání paměťové karty (řidiče, podniku, servisní)

Zákazy řízení, bodový systém

výpis z bodového hodnocení vrácení řidičského oprávnění


Odbor ekonomický

Pokladna


Volba činnosti

Popis činnosti podrobně

Pokladna

platby v hotovosti a platebními kartami


Loterie


Volba činnosti

Popis činnosti podrobně

Loterie

všichni klienti


Poplatky

Pohledávky