Rodina a péče o děti

ico-rodina-a-pece-o-deti.jpg


OSPOD - Výchovné problémy nezletilého dítěte

folder-document.png Situace související s problémovým chováním a jednáním dítěte.

 

OSPOD - Úprava poměrů k nezletilému dítěti

folder-document.png Svěření dítěte do péče rodičů nebo jiné blízké osoby, stanovení výživného pro dítě, úprava styku s dítětem.  

 

OSPOD - Špatná péče rodičů o děti – dítě zanedbávané, týrané a zneužívané

folder-document.png Situace, kdy je podezření, že dítě je zanedbávané, týrané či zneužívané, nebo je dítě přítomno domácímu násilí.

 

OSPOD - Náhradní rodinná péče – pěstounská péče, osvojení

folder-document.png Situace související s pěstounskou péčí a osvojením nezletilého dítěte.