Samospráva


Vedení města

Vedení města tvoří primátor a čtyři náměstci primátora.

 

Rada

Členy Rady města Karviné jsou primátor, jeho 4 náměstkové a 6 dalších členů rady volených z řad členů zastupitelstva. Rada města Karviné tedy sestává z 11 radních a zřídila 11 komisí jako své iniciativní a poradní orgány. Rada města Karviné se schází ke svým schůzím dle schváleného harmonogramu, její schůze jsou neveřejné.

 

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo města Karviné sestává ze 41 členů - zástupců politických stran a zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány 3 výbory. Zastupitelstvo zasedá dle schváleného harmonogramu, jeho zasedání jsou veřejná.