Směrnice pro tvorbu digitální technické mapy města Karviné

Informace pro zpracovatele geodetických prací pro statutární město Karviná.   


Směrnice pro tvorbu digitální technické mapy města Karviné

Směrnice je určena pro všechny subjekty, které provádějí geodetické práce (zaměření skutečného provedení stavby, zaměření skutečného stavu v terénu) pro statutární město Karviná. Obsahem Směrnice jsou zásady pro zpracování grafických výkresů povrchové situace a inženýrských sítí, předepsaná datová struktura a dále  zásady aktualizace a správy DTMMK (povinnosti zhotovitelů provádějící aktualizaci, zásady práce s aktualizačním výkresem).

Součástí Směrnice je příloha obsahující vzorové soubory nutné pro správné zpracování geodetické dokumentace (knihovny buněk, zakládací DGN soubory, soubory RSC - uživatelské styly čar, tabulka barev).

Soubory ke stažení:

 

Kontakt na provozovatele:

odd. informačních služeb, tel. 596 387 286