Směrnice pro tvorbu digitální technické mapy města Karviné

Informace pro zpracovatele geodetických prací pro statutární město Karviná.   


Směrnice pro tvorbu digitální technické mapy města Karviné

Směrnice je určena pro všechny subjekty, které provádějí geodetické práce (zaměření skutečného provedení stavby, zaměření skutečného stavu v terénu) pro statutární město Karviná. Obsahem Směrnice jsou zásady pro zpracování grafických výkresů povrchové situace a inženýrských sítí, předepsaná datová struktura a dále  zásady aktualizace a správy DTMMK (povinnosti zhotovitelů provádějící aktualizaci, zásady práce s aktualizačním výkresem).

Součástí Směrnice je příloha obsahující vzorové soubory nutné pro správné zpracování geodetické dokumentace (aplikace MicroStation - knihovny buněk CEL, zakládací DGN soubory, soubory RSC - uživatelské styly čar, tabulka barev TBL).

Soubory ke stažení:

 

Informace k Digitální technické mapě Moravskoslezského kraje a Digitální mapě veřejné správy (ČÚZK)

DTM Moravskoslezského kraje

DMVS (ČÚZK)

 

Kontakt na provozovatele DTMMK:

odd. informačních služeb, tel. 596 387 286