Sociální oblast

podnik-n-a-investov-n-ico.jpg Výhody ZTP, průkazy senior taxi, aj.


Katalog sociálních služeb

Informace potřebné k výběru nejvhodnější služby při hledání východiska z Vaší obtížné životní situace.

 

Přidělení bytu v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Žádost o přidělení bytu v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením

 

Rezervace sálu ve Spolkovém domě

Hlavní část Spokového domu je určena pro pořádání aktivit (schůzovní činnost, přednáška, popř. jiná jednorázová akce) zaměřených na společné zájmy uzavřených skupin seniorů, osob se zdravotním postižením, dětí a mládeže nebo dalších občanů, organizovaných zejména v zapsaných spolcích; nevztahuje se na politické strany a hnutí. Max. kapacita: 87 osob (v případě použití stolů 64 míst k sezení).

 

Sociální práce

folder-document.png Poskytnutí pomoci osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami.

 

Speciální označení motorového vozidla (parkovací průkaz) - O7 a O2

Speciální označení motorového vozidla  O7 označuje vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, označení vozidla O2 - osobu postiženou úplnou nebo praktickou hluchotou. Tyto osoby jsou zároveň držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

 

Udělení ocenění v sociální oblasti

Oceňování je udělováno v kategoriích registrované sociální služby, návazné služby (spolky, kluby apod.) a výkon dobrovolnické činnosti.

 

Zřízení zvláštního příjemce důchodu

folder-document.png V situacích, kdy příjemce dávky důchodového pojištění není schopen dávku přijímat vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, není schopen podpisu, není schopen přijímat dávky důchodového pojištění a nakládat s nimi.