Sociální ochrana

ico-navod-3.png Návody na řešení životních situací týkajících se sociálně-právní ochrany dětí, výhod ZTP, průkazu senior taxi, aj.


Katalog sociálních služeb

Informace potřebné k výběru nejvhodnější služby při hledání východiska z Vaší obtížné životní situace.

 

OSPOD - Náhradní rodinná péče – pěstounská péče, osvojení

folder-document.png Situace související s pěstounskou péčí a osvojením nezletilého dítěte. 

 

OSPOD - Špatná péče rodičů o děti – dítě zanedbávané, týrané a zneužívané

folder-document.png Situace, kdy je podezření, že dítě je zanedbávané, týrané či zneužívané, nebo je dítě přítomno domácímu násilí.

 

OSPOD - Úprava poměrů k nezletilému dítěti

folder-document.png Svěření dítěte do péče rodičů nebo jiné blízké osoby, stanovení výživného pro dítě, úprava styku s dítětem.  

 

OSPOD - Výchovné problémy nezletilého dítěte

folder-document.png Situace související s problémovým chováním a jednáním dítěte.

 

Průkaz Senior taxi

folder-document.png Průkaz Senior taxi mohou využívat senioři starší 70 let trvale bydlící na území města Karviné.

 

Přidělení bytu v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením

folder-document.png Žádost o přidělení bytu v BD Občan invalidní, který byl uznán pro invaliditu druhého a třetího stupně a jemuž byla přiznána dávka důchodového pojištění nebo občan starší 60 let žijící osaměle, jehož zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují zavedení sociální služby, popř. manželská či jiná dvojice, jestliže jsou u obou z nich splněny uvedené podmínky.

 

SIPS - Systém integrované pomoci seniorům

folder-document.png Poradenství pro seniory starší 75 let, trvale žijící na území města Karviné, po ukončení hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, kteří mají zájem o návštěvu v domácnosti za účelem poskytnutí komplexního poradentsví, případně zprostředkování sociálních, zdravotních či dobrovolnických služeb.

 

Sociální práce

folder-document.png Poskytnutí pomoci osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami.

 

Speciální označení motorového vozidla (parkovací průkaz) - O7 a O2

folder-document.png Speciální označení motorového vozidla  O7 označuje vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, označení vozidla O2 - osobu postiženou úplnou nebo praktickou hluchotou. Tyto osoby jsou zároveň držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

 

Udělení ocenění v sociální oblasti

folder-document.png Oceňování je udělováno v kategoriích registrované sociální služby, návazné služby (spolky, kluby apod.) a výkon dobrovolnické činnosti.

 

Zřízení zvláštního příjemce důchodu

folder-document.png V situacích, kdy příjemce dávky důchodového pojištění není schopen dávku přijímat vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, není schopen podpisu, není schopen přijímat dávky důchodového pojištění a nakládat s nimi.

 

Žádost o vydání souhlasu k vyhrazení parkovacího místa pro osobu ZTP

folder-document.png Souhlas se vyřizuje za účelem vyhrazení parkovacího místa pro vozidlo s konkrétní RZ (SPZ) v sídlištních částech města.