Udělení oprávnění řidiče taxislužby – vydání průkazu řidiče taxislužby (oznámení ztráty, zničení, odevzdání poškozeného průkazu řidiče taxislužby)


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:

Udělení oprávnění řidiče taxislužby, vydání průkazu řidiče taxislužby, oznámení ztráty, zničení, odevzdání poškozeného průkazu řidiče taxislužby.

04. Základní informace k životní situaci:

Postup a podmínky vychází z ust. § 21c zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost podává fyzická osoba, která bude vykonávat práci řidiče taxislužby a splňuje podmínky spolehlivosti. Povinnost řidiče taxislužby neprodleně oznámit dopravnímu úřadu ztrátu, zničení, odevzdání poškozeného průkazu.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Vypsání žádosti dle ust. § 21c odst. 1 zák. č. 111/1994 Sb. a splnění podmínek stanovených v ust. § 9 odst. 3 zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. V případě ztráty, zničení a poškození průkazu řidiče taxislužby vychází postup a podmínky z ust. § 21c odst. 4 zák. č. 111/1994 Sb, o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním příslušné žádosti na kontaktním místě.

08. Na které instituci životní situaci řešit:

Na Dopravním úřadě, na jehož území má fyzická osoba žádající o udělení oprávnění trvalý pobyt.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor školství a  rozvoje, oddělení strategií a plánování, ul. Karola Śliwky 50/8a Karviná-Fryštát, 3. poschodí budovy C, kancelář č. 444 Bc. Pavlína Malyszová, DiS. případně kancelář č. 432 Ing. Gabriela Monczková

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

K žádosti žadatel přiloží fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

rtf.pngŽádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby.docx

rtf.pngŽádost o vydání průkazu řidiče ztráta.docx

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Dle sazebníku správních poplatků, který je přílohou k zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí žadatel za vydání průkazu řidiče taxislužby 500,- Kč. Poplatek je splatný před provedením úkonu a je hrazen na pokladně úřadu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Při doložení všech dokladů potřebných k vydání, vydá dopravní úřad průkaz řidiče taxislužby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Účastníkem je pouze osoba žadatele, další účastníci nejsou stanoveni.

15. Elektronická služba, kterou lze využít:

Neuvedeno

16. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Podání odvolání v zákonem stanovené lhůtě.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Při vykonávání práce řidiče taxislužby bez oprávnění řidiče taxislužby, může být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč.

19. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování, dopravní úřad.

20. Kontaktní osoba:

Bc. Pavlína Malyszová, DiS., tel. č. 596387 344 a Ing. Gabriela Monczková, tel. č. 596387 448.

21. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2019

22. Popis byl naposledy aktualizován:

30.08.2019

23. Datum konce platnosti popisu:

neuveden

24. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

neuvedeno