Úřední deska

karvina3-magistrat-07.jpg Úřední deska magistrátu je umístěna u vchodu do budovy "B" na ul. Karola Śliwky č. p. 618 a u vchodu do budovy "C" na ul. Karola Śliwky 50. Na této stránce naleznete všechny aktuálně vyvěšené dokumenty na této úřední desce.


   

Seznam dokumentů

Datum vyvěšení: 2024-04-19 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Porovnání cen 2023

Datum vyvěšení: 2024-04-19 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Seznámení s podklady pro rozhodnutí ve věci zrušení žel přejezdu P8295 na ÚK v Petrovicích u Karviné - Správa železnic

Datum vyvěšení: 2024-04-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Datum vyvěšení: 2024-04-18 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na PK - vyznačení VDZ V12c v křižovatce na MK ul U Lesa poblíž domu čp 774

Datum vyvěšení: 2024-04-17 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

MMK OSŽP - Oznámení o zahájení řízení, BD č.p. 765

Datum vyvěšení: 2024-04-17 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Veřejná vyhláška - MSK 53871/2024

Datum vyvěšení: 2024-04-17 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově

Datum vyvěšení: 2024-04-16 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Petrovice u Karviné (silnice III/46810)

Datum vyvěšení: 2024-04-16 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy

Datum vyvěšení: 2024-04-16 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o ZŘ - návrh OOP - osazení nového a zrušení stávajícího SDZ při zrušení žel přejezdu na ÚK v Petrovicích u Karviné

Datum vyvěšení: 2024-04-15 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Ukončení hornické činnosti závodu Útlum – ČSA, Darkov

Datum vyvěšení: 2024-04-12 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Veřejná vyhláška - 1420710/24/3200-11530-804492

Datum vyvěšení: 2024-04-12 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Datum vyvěšení: 2024-04-12 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Dětmarovice (Dětmarovice parc. č. 100)

Datum vyvěšení: 2024-04-12 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Majakovského (Karviná-Mizerov)

Datum vyvěšení: 2024-04-12 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka

Datum vyvěšení: 2024-04-12 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

oznámení o zahájení řízení - ul. Březová č.p. 536 - 538

Datum vyvěšení: 2024-04-11 | Dokument PDF | Kategorie: Nově vyhlášené předpisy města

Nařízení, kterým se vydává Tržní řád

Datum vyvěšení: 2024-04-11 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Výstavba parkovací plochy ul. Na Kopci v Karviné-Mizerově

Datum vyvěšení: 2024-04-11 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na PK - vyznačení VDZ V12a na MK ul Studentská před vjezdem ke garážím

Datum vyvěšení: 2024-04-11 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr města prodat pozemky v kat. území Karviná-Doly

Datum vyvěšení: 2024-04-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

SAPLER a.s., Karviná - rozhodnutí - vyvěšení na ÚD SMK

Datum vyvěšení: 2024-04-10 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

Vyhlášení nálezů č. 16 a 17/2024

Datum vyvěšení: 2024-04-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Exekuční příkaz - 203 Ex 18762/08-30

Datum vyvěšení: 2024-04-09 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Karviná, silnice II/475

Datum vyvěšení: 2024-04-08 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr města

Datum vyvěšení: 2024-04-08 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Veřejná vyhláška

Datum vyvěšení: 2024-04-05 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr města

Datum vyvěšení: 2024-04-04 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení

Datum vyvěšení: 2024-04-03 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška

Datum vyvěšení: 2024-04-03 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška

Datum vyvěšení: 2024-04-03 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška

Datum vyvěšení: 2024-04-03 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška

Datum vyvěšení: 2024-04-02 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení

Datum vyvěšení: 2024-04-02 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška

Datum vyvěšení: 2024-03-27 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení

Datum vyvěšení: 2024-02-28 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Datum vyvěšení: 2024-02-05 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení - záměr pronajmout prostor sloužící podnikání č. 501, čp. 1416, nám. Budovatelů

Datum vyvěšení: 2024-02-05 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení - záměr pronajmout prostor sloužící podnikání č. 501, čp. 1421, nám. Budovatelů

Datum vyvěšení: 2024-01-29 | Dokument PDF | Kategorie: Rozpočet a závěrečný účet

Informace o zveřejnění schválených dokumentů k rozpočtu

Datum vyvěšení: 2024-01-16 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr pronajmout prostory v budově č. p. 149 na ulici Karola Śliwky v Karviné-Fryštátě

Datum vyvěšení: 2023-12-21 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení

Datum vyvěšení: 2023-12-21 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení Smook

Datum vyvěšení: 2023-12-14 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Dotační program na podporu tělovýchovy a sportu pro rok 2024

Datum vyvěšení: 2023-07-10 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu "Kotlíkové dotace v MSK - 4. výzva"

Datum vyvěšení: 2023-07-04 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení

-- konec výpisu --