Úřední deska

karvina3-magistrat-07.jpg Úřední deska magistrátu je umístěna u vchodu do budovy "B" na ul. Karola Śliwky č. p. 618. Na této stránce naleznete všechny aktuálně vyvěšené dokumenty na této úřední desce.


   

Seznam dokumentů

Datum vyvěšení: 2020-09-25 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr města prodat nemovitosti v kat. území Karviná-město

Datum vyvěšení: 2020-09-25 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr převodu jednotky - nebytového prostoru v domě č.p. 599

Datum vyvěšení: 2020-09-24 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2020-09-24 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na PK, umístění, doplnění a změna DZ na MK ul Centrum v Karviné 7

Datum vyvěšení: 2020-09-23 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. U Bažantnice

Datum vyvěšení: 2020-09-23 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Rozhodnutí - společné povolení vodního díla

Datum vyvěšení: 2020-09-23 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2020-09-23 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o zahájení a usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby_Kanalizace na Olmovci

Datum vyvěšení: 2020-09-23 | Dokument PDF | Kategorie: Výběrová řízení na nové zaměstnance

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: vedoucí Odboru stavebního a životního prostředí

Datum vyvěšení: 2020-09-23 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR - romština

Datum vyvěšení: 2020-09-22 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 225 EX 03059/19-215

Datum vyvěšení: 2020-09-22 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Těšínská

Datum vyvěšení: 2020-09-22 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

Vyhlášení nálezů č. 44 - 55/2020

Datum vyvěšení: 2020-09-22 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o zahájení územního řízení - DET - nová R420 kV

Datum vyvěšení: 2020-09-21 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o záhájení řízení - Změna stavby bytového domu, Čajkovského 2019/9, Karviná-Mizerov

Datum vyvěšení: 2020-09-21 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2020-09-21 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2020-09-21 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Březová

Datum vyvěšení: 2020-09-21 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na PK, umístění nového SDZ B29 s DT E8d na MK ul Ciolkovského u čp 449

Datum vyvěšení: 2020-09-18 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na PK, vyznačení nového VDZ V12c na MK ul Čsl armády u čp 2953

Datum vyvěšení: 2020-09-18 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Zdeněk Benda, r. 1993

Datum vyvěšení: 2020-09-17 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Předvolání k jednání

Datum vyvěšení: 2020-09-17 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr města

Datum vyvěšení: 2020-09-17 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2020-09-17 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jaroslav Krbálek, r. 1967

Datum vyvěšení: 2020-09-17 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Vyrozumění o zastavení odvolacího řízení

Datum vyvěšení: 2020-09-16 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení - záměr pronajmout prostor sloužící podnikání č. 501, čp. 1421, nám. Budovatelů

Datum vyvěšení: 2020-09-16 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení - záměr pronajmout prostor sloužící podniknání č. 501, čp. 1416, nám. Budovatelů

Datum vyvěšení: 2020-09-16 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Hornická činnost OKD, a.s., lokalita ČSM

Datum vyvěšení: 2020-09-16 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2020-09-15 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr prodat pozemek p. č. 4009/2 v k.ú. Karviná-město

Datum vyvěšení: 2020-09-15 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Šárka Sekyrová, r. 1967

Datum vyvěšení: 2020-09-15 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lenka Durkotová, r. 1986

Datum vyvěšení: 2020-09-15 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Hornická činnost OKD, a.s., lokalita ČSM

Datum vyvěšení: 2020-09-15 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí

Datum vyvěšení: 2020-09-15 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vladimír Durkot, r. 1988, jako zák. zást. Louise Durkota

Datum vyvěšení: 2020-09-15 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Výzva vlastníkovi vozidla RZ 4T1 8504 k odstranění nepojízdného vozu z místní komunikace

Datum vyvěšení: 2020-09-15 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vladimír Durkot, r. 1988

Datum vyvěšení: 2020-09-15 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vladimír Durkot, r. 1988, jako zák. zást. Lionela Durkota

Datum vyvěšení: 2020-09-15 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr prodat pozemky p. č. 3638/1 a p. č. 4002/20 v k.ú. Karviná-město

Datum vyvěšení: 2020-09-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů - němčina

Datum vyvěšení: 2020-09-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů - řečtina

Datum vyvěšení: 2020-09-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů - polština

Datum vyvěšení: 2020-09-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR - slovenština

Datum vyvěšení: 2020-09-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů - romština

Datum vyvěšení: 2020-09-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů - maďarština

Datum vyvěšení: 2020-09-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů - bulharšitna

Datum vyvěšení: 2020-09-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR - maďarština

Datum vyvěšení: 2020-09-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR - chorvatština

Datum vyvěšení: 2020-09-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů - chorvatština

Datum vyvěšení: 2020-09-14 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2020-09-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů - vietnamština

Datum vyvěšení: 2020-09-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů - ruština

Datum vyvěšení: 2020-09-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR - ukrajinština

Datum vyvěšení: 2020-09-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů - ukrajinština

Datum vyvěšení: 2020-09-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR - řečtina

Datum vyvěšení: 2020-09-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR - ruština

Datum vyvěšení: 2020-09-14 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o zahájení řízení Kanalizace na Olmovci_dodatečné stavební povolení

Datum vyvěšení: 2020-09-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR - němčina

Datum vyvěšení: 2020-09-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR - polština

Datum vyvěšení: 2020-09-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů - slovenština

Datum vyvěšení: 2020-09-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR - bulharština

Datum vyvěšení: 2020-09-14 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 203 Ex 51427/18-27

Datum vyvěšení: 2020-09-14 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 074 EX 01461/17-148

Datum vyvěšení: 2020-09-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR - vietnamština

Datum vyvěšení: 2020-09-14 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2020-09-10 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II/475

Datum vyvěšení: 2020-09-10 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Dětmarovice

Datum vyvěšení: 2020-09-10 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/4749

Datum vyvěšení: 2020-09-10 | Dokument PDF | Kategorie: Výběrová řízení na nové zaměstnance

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálního

Datum vyvěšení: 2020-09-09 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY - Dačického č.p. 569, č.p. 570 a č.p. 571

Datum vyvěšení: 2020-09-09 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace ul. Rajecká

Datum vyvěšení: 2020-09-09 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost -Petr Nykl, r. 1957

Datum vyvěšení: 2020-09-09 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - tř. 17. listopadu

Datum vyvěšení: 2020-09-09 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost -Liczman Eduard, r. 1966

Datum vyvěšení: 2020-09-09 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení v Dětmarovicích dne 25.09.2020

Datum vyvěšení: 2020-09-09 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 148 EX 1251/12-134

Datum vyvěšení: 2020-09-08 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 142 DC 00045/20-006

Datum vyvěšení: 2020-08-27 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

Vyhlášení nálezů č. 38 - 43/2020

Datum vyvěšení: 2020-08-24 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 220 EX 6009/17-455

Datum vyvěšení: 2020-08-19 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 144 EX 3558/19-73

Datum vyvěšení: 2020-08-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Rozhodnutí o registraci pro volby do Senátu - VOK - Volba pro kraj

Datum vyvěšení: 2020-08-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Rozhodnutí o registraci pro volby do Senátu - Česká pirátská strana

Datum vyvěšení: 2020-08-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Rozhodnutí o registraci pro volby do Senátu - NEZÁVISLÍ

Datum vyvěšení: 2020-08-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Rozhodnutí o registraci pro volby do Senátu - Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Datum vyvěšení: 2020-08-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Rozhodnutí o registraci pro volby do Senátu - ANO 2011

Datum vyvěšení: 2020-08-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Rozhodnutí o registraci pro volby do Senátu - Jednotní

Datum vyvěšení: 2020-08-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Rozhodnutí o registraci pro volby do Senátu - Dobrá volba 2016

Datum vyvěšení: 2020-08-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Rozhodnutí o registraci pro volby do Senátu - Komunistická strana Čech a Moravy

Datum vyvěšení: 2020-08-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Rozhodnutí o registraci pro volby do Senátu - Moravská a Slezská pirátská strana

Datum vyvěšení: 2020-08-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Rozhodnutí o registraci pro volby do Senátu - Česká strana sociálně demokratická

Datum vyvěšení: 2020-08-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Rozhodnutí o registraci pro volby do Senátu - Trikolóra hnutí občanů

Datum vyvěšení: 2020-08-14 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Rozhodnutí o registraci pro volby do Senátu - nezávislý kandidát

Datum vyvěšení: 2020-07-29 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Opatření obecné povahy

Datum vyvěšení: 2020-07-13 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Datum vyvěšení: 2020-06-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Peter Ferenc

Datum vyvěšení: 2020-06-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Pavel Pryszcz

Datum vyvěšení: 2020-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Neschválené dotace z Fondu primátora pro rok 2020

Datum vyvěšení: 2020-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Seznam příjemců dotací nad 50 tis. Kč z Fondu primátora pro rok 2020

Datum vyvěšení: 2020-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Seznam příjemců dotací v rámci DP Podpora tv a sportovních aktivit pro rok 2020

Datum vyvěšení: 2020-04-30 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Závěrečný účet SMOOK za rok 2019

Datum vyvěšení: 2020-04-06 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Opatření obecné povahy 7110/2020-MZE-16212

Datum vyvěšení: 2020-03-25 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Seznam příjemců dotací do 50 tis. Kč z Fondu primátora pro rok 2020

Datum vyvěšení: 2020-02-28 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Podmínky dotačního programu "Kreativní business - Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže 2020"

Datum vyvěšení: 2020-01-30 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Alena Macošková

Datum vyvěšení: 2020-01-30 | Dokument PDF | Kategorie: Rozpočet a závěrečný účet

Informace o zveřejnění schválených dokumentů k rozpočtu

Datum vyvěšení: 2020-01-06 | Dokument PDF | Kategorie: Informační povinnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Datum vyvěšení: 2019-12-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Rozpočet SMOOK 2020

Datum vyvěšení: 2019-12-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení o schváleném výhledu rozpočtu 2021-2023 SMOOK

Datum vyvěšení: 2019-12-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Rostislav Klimek

Datum vyvěšení: 2019-12-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy č. j. 63920/2019-MZE-16212

Datum vyvěšení: 2019-11-27 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

NÁVRH ROZPOČTU SMOOK NA ROK 2020, Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2023

Datum vyvěšení: 2019-11-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jiří Owczarzy

Datum vyvěšení: 2019-09-02 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212

Datum vyvěšení: 2019-08-15 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru UZSVM/O/14296/2019-HMSO

Datum vyvěšení: 2019-07-09 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu statutárního města Karviné - Městský fotbalový klub Karviná, z.s.

Datum vyvěšení: 2019-06-26 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Roman Konečný

Datum vyvěšení: 2019-06-26 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Stanislav Wizur

Datum vyvěšení: 2019-05-03 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Tadeusz Jabłoński

Datum vyvěšení: 2019-02-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Rostislav Ralidiák

Datum vyvěšení: 2019-02-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Martin Rumler

Datum vyvěšení: 2019-01-03 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení SMOOK o střednědobém výhledu rozpočtu pro rok 2020

Datum vyvěšení: 2018-12-20 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Božena Pawlicová

Datum vyvěšení: 2018-10-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Martin Mazáč

Datum vyvěšení: 2018-10-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Renáta Suchánková

Datum vyvěšení: 2018-10-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jiří Kremer

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Andrej Kosť

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Tibor Nagy

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Wieslaw Salamon

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Przemysław Sakowicz

Datum vyvěšení: 2018-05-14 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Iveta Navrátilová

Datum vyvěšení: 2017-12-14 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Lucie Zielonková

Datum vyvěšení: 2017-11-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Tomáš Dudík

Datum vyvěšení: 2017-10-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jan Galuszka

-- konec výpisu --