Úřední deska

karvina3-magistrat-07.jpg Úřední deska magistrátu je umístěna u vchodu do budovy "B" na ul. Karola Śliwky č. p. 618. Na této stránce naleznete všechny aktuálně vyvěšené dokumenty na této úřední desce.


   

Seznam dokumentů

Datum vyvěšení: 2019-01-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dokumenty 067 EX 9942/16-52-DV movité věci

Datum vyvěšení: 2019-01-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška, 139EX 08747/17-064

Datum vyvěšení: 2019-01-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška, 139EX 12315/18-027

Datum vyvěšení: 2019-01-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška, 139EX 11938/15-059

Datum vyvěšení: 2019-01-18 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

Vyhlášení nálezů č. 1, 3 a 4/2019

Datum vyvěšení: 2019-01-18 | Dokument PDF | Kategorie: Program zastupitelstva

Program 3. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 28.01.2019 od 17.00 ve velkém sále OPF Karviná

Datum vyvěšení: 2019-01-17 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení o výběrovém řízení OOV/001/2019

Datum vyvěšení: 2019-01-18 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Petr Walach, r. 1981

Datum vyvěšení: 2019-01-17 | Dokument PDF | Kategorie: Výběrová řízení na nové zaměstnance

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo: zahradní architekt a referent majetkové správy Odboru komunálních služeb

Datum vyvěšení: 2019-01-17 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Makula Robert, r. 1972

Datum vyvěšení: 2019-01-16 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení o oznámení DR , 203 Ex 17725/18-24

Datum vyvěšení: 2019-01-16 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení o oznámení DR , 203 Ex 20200/10-55

Datum vyvěšení: 2019-01-16 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Eva Petiková, r. 1995, jako zák. zást. nezl. Nikolety Petikové

Datum vyvěšení: 2019-01-16 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Eva Petiková, r. 1995, jako zák. zást. nezl. Tomáše Petika

Datum vyvěšení: 2019-01-16 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Eva Petiková, r. 1995

Datum vyvěšení: 2019-01-17 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

oznámení o možnosti převzít písemnost Rozhodnutí

Datum vyvěšení: 2019-01-15 | Dokument PDF | Kategorie: Informační povinnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Datum vyvěšení: 2019-01-15 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Zveřejnění záměru převést část pozemku p. č. 1105/97, Karviná-město

Datum vyvěšení: 2019-01-14 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení na ul-Svornosti

Datum vyvěšení: 2019-01-15 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

oznámení o zahájení řízení: Žádost o vydání závazného stanoviska

Datum vyvěšení: 2019-01-15 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oaptření obecné povahy, přechodná úprava DZ ul. Sportovní

Datum vyvěšení: 2019-01-14 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

zahájení veřejného projednání změny č. 4 ÚP Havířov

Datum vyvěšení: 2019-01-14 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení zahájení řízení, BD Čajkovského 2018/1, Mizerov

Datum vyvěšení: 2019-01-11 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení konání veřejného projednání změny č. 1 Územního plánu Karviné

Datum vyvěšení: 2019-01-11 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Usnesení o přerušení řízení "Kanalizace na Olmovci"

Datum vyvěšení: 2019-01-11 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, úprava a doplnění S a VDZ v okolí kontejner stanovišť na MK v Karviné 4

Datum vyvěšení: 2019-01-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení o opakované dražbě, 203 Ex 29423/09-240

Datum vyvěšení: 2019-01-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení-dr. vyhláška-137 Ex9205/09-150

Datum vyvěšení: 2019-01-11 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, úprava a doplnění S a VDZ v okolí kontejner stanovišť na MK v Karviné 6

Datum vyvěšení: 2019-01-11 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Hornická činnost OKD, a.s., lokalita ČSM

Datum vyvěšení: 2019-01-09 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

"Prodloužení vodovodu k.ú. Karviná-město" - oznámení o zahájení společného řízení

Datum vyvěšení: 2019-01-09 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 29 v domě čp. 542, Karviná-Ráj

Datum vyvěšení: 2019-01-09 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 45 v domě čp. 542, Karviná-Ráj

Datum vyvěšení: 2019-01-09 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení o uzavření nájemní smlouvy k jednotce -bytu č. 7 v domě čp. 2173, Karviná-Mizerov

Datum vyvěšení: 2019-01-08 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Exekuční příkaz, 20/11445654/7446

Datum vyvěšení: 2019-01-09 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Hornická činnost OKD, a.s., lokalita Darkov

Datum vyvěšení: 2019-01-08 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení odročení - 199 EX 00081/18-117

Datum vyvěšení: 2019-01-08 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnoati převzít písemnost - Magdaléna Michalíková, r. 1999

Datum vyvěšení: 2019-01-08 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnoati převzít písemnost - Robert Makula, r. 1972

Datum vyvěšení: 2019-01-08 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek

Datum vyvěšení: 2019-01-07 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy - přechodné dopravní značení na silnici III-4688 - omezení dopravy na nadjezdu u letního koupaliště

Datum vyvěšení: 2019-01-08 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Rozhodnutí, BD Haškova 668/3, Karviná-Ráj

Datum vyvěšení: 2019-01-07 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost SMK/002476/2019 - František Klouda, r. 1972

Datum vyvěšení: 2019-01-07 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnoati převzít písemnost - David Flégr, r. 1977

Datum vyvěšení: 2019-01-07 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2019-01-04 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Gabriela Mistatová, r. 1972

Datum vyvěšení: 2019-01-03 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení SMOOK o střednědobém výhledu rozpočtu pro rok 2020

Datum vyvěšení: 2019-01-04 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Hornická činnost OKD, a.s., lokalita ČSM

Datum vyvěšení: 2019-01-03 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

Vyhlášení nálezů č. 97 - 99/2018

Datum vyvěšení: 2018-12-20 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Božena Pawlicová

Datum vyvěšení: 2018-12-19 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 069 EX 1411/17- 42

Datum vyvěšení: 2018-12-17 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 067 EX 11239/17-105

Datum vyvěšení: 2018-12-17 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 207 EX 9702/10-102

Datum vyvěšení: 2018-12-11 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení o určení data smrti 39 Nc 1306/2018-14 - Milan Michnik

Datum vyvěšení: 2018-12-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení SMOOK o rozpočtu na rok 2019

Datum vyvěšení: 2018-12-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 124 EX 19891/14-217

Datum vyvěšení: 2018-12-05 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019 - Zveřejnění na úřední desce

Datum vyvěšení: 2018-11-27 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení o odročení dražby 133 EX 1345/17-126

Datum vyvěšení: 2018-11-22 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 181 EX 289/15-543

Datum vyvěšení: 2018-11-22 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 203 Ex 41551/15-110

Datum vyvěšení: 2018-10-22 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej majetku

Datum vyvěšení: 2018-10-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Zveřejnění DP na úřední desce - Dotační program Podpora kulturních aktivit pro rok 2019

Datum vyvěšení: 2018-10-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Dotační program Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2019

Datum vyvěšení: 2018-10-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Martin Mazáč

Datum vyvěšení: 2018-10-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jiří Kremer

Datum vyvěšení: 2018-10-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Renáta Suchánková

Datum vyvěšení: 2018-10-03 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Nabídka pozemků k pronájmu - SPU 444485/2018/Cr

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Wieslaw Salamon

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Przemysław Sakowicz

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Andrej Kosť

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Tibor Nagy

Datum vyvěšení: 2018-06-01 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Datum vyvěšení: 2018-05-14 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Iveta Navrátilová

Datum vyvěšení: 2018-03-28 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení o schválení závěrečného účtu SMOOK za rok 2017

Datum vyvěšení: 2018-01-31 | Dokument PDF | Kategorie: Rozpočet a závěrečný účet

Informace o zveřejnění schválených dokumentů k rozpočtu

Datum vyvěšení: 2017-12-14 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Lucie Zielonková

Datum vyvěšení: 2017-11-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Tomáš Dudík

Datum vyvěšení: 2017-10-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jan Galuszka

Datum vyvěšení: 2017-07-07 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jiří Cieluch

Datum vyvěšení: 2017-06-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Akademický ústav Karviná, z. ú. - Děti rodičů, rodiče dětí

Datum vyvěšení: 2017-06-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Marie Mikulová

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Centrum pro rodinu Sluníčko, z. s. - Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko 2017

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - BETHEL Karviná, terénní program

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Akademický ústav Karviná, z. ú . - Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná - Senior doprava ČČK

Datum vyvěšení: 2017-05-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Heřmánek, z. s. - Provozování Domu na půli cesty Heřmánek v roce 2017

Datum vyvěšení: 2017-05-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská Humanita - Domov pro seniory Kaviná

Datum vyvěšení: 2017-05-17 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Datum vyvěšení: 2017-05-17 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - NOE Karviná, podpora samostatného bydlení

Datum vyvěšení: 2017-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - Streetwork on line Karviná, terénní program

Datum vyvěšení: 2017-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - Sára Petrovice u Karviné, azylový dům pro rodiny a ženy s dětmi

Datum vyvěšení: 2017-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - EUNIKA Karviná, denní stacionář

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská Diakonie - Občanská poradna Karviná

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská Diakonie - Kontakt Karviná, terénní program

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská Diakonie - Pohoda Karviná, nízkoprhové zařízení pro děti a mládež

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Zdeněk Špandel

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Petr Pelán

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jiří Sýkora

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Charita Český Těšín - KOMETA pro Karvinou

Datum vyvěšení: 2017-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro ADRA o.p.s. - Projekty ADRA v Karviné 2017

Datum vyvěšení: 2017-04-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jan Sznapka

Datum vyvěšení: 2017-04-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Eva Horáková

Datum vyvěšení: 2017-03-15 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Seznam nemovitých věcí

Datum vyvěšení: 2017-02-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Zuzana Pilipčincová

Datum vyvěšení: 2016-11-15 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Petr Popov

Datum vyvěšení: 2016-11-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2016-11-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2016-10-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jindřich Broda

Datum vyvěšení: 2016-10-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Martin Schulhauser

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, STREETWORK ON LINE Karviná, TP-drogový street

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Charita Český Těšín, NZDM Kometa

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Modrý kříž v České republice, následná péče

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Modrý Kříž v České republice, poradna

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, SAS Karviná, Orlová

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, EUNIKA Karviná, denní stacionář

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, STREETWORK ON LINE Karviná, 3v1

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, SÁRA Petrovice

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, KONTAKT Karviná, T.P.

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, OBČANSKÁ PORADNA Karviná

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, KLUB ON LINE Karviná, NZDM

Datum vyvěšení: 2016-05-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, POHODA Karviná, NZDM

Datum vyvěšení: 2016-05-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Oblastní spolek ČČK Karviná

Datum vyvěšení: 2016-05-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Akademický ústav Karviná, z.ú.

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s., Klub Bublina

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro SLEZSKÁ HUMANITA, o.p.s. Domov Karviná

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro SLEZSKÁ HUMANITA, o.p.s. Mobilní hospic

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s.

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro ADRA o.p.s.

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Nový Domov, o.p.s. DS

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Nový Domov, o.p.s. DZR

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro UnikaCentrum, z.ú.

Datum vyvěšení: 2016-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Marian Peter

Datum vyvěšení: 2016-05-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Občanské sdružení Heřmánek

Datum vyvěšení: 2016-02-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Josef Chobot

Datum vyvěšení: 2016-01-25 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2016-01-25 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

-- konec výpisu --