Územní plán Karviné, úplné znění po vydání změny č.3.

Úplné znění po vydání změny č. 3


  • Textová část

Textová část v PDF

 

  • Grafická část

Beze změny, shodná s úplným zněním Územního plánu Karviné po vydání změny č. 1.

https://www.karvina.cz/magistrat/uzemni-plan-karvine-uplne-zneni-po-zmene-c-1

 

S úplným zněním opatření obecné povahy Územního plánu Karviné po vydání změny č. 3 a jeho odůvodněním je možné se seznámit u pořizovatele, tj. Magistrátu města Karviné, Odboru stavebního a životní prostředí, na ulici K. Śliwky 680, 733 24 Karviná-Fryštát,  vždy v úředních hodinách, které jsou stanoveny takto:

 Pondělí a středa           7:30 – 17:30

 Úterý a čtvrtek              pouze po telefonické domluvě