Veřejná prostranství

pro-turisty-a-n-vat-vn-ky-ico.jpg Užívání veřejného prostranství, pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, aj.


Hlášení závady

folder-document.png Narazili jste v městě na závadu, která by bez rychlé opravy mohla vést k vážné újmě na zdraví či majetku? Nahlašte závadu přes aplikaci Hlášení závad  a pomozte urychlit opravu. I přes pravidelné kontroly, to totiž můžete být právě vy, kdo na závadu narazí jako první.

 

Pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték

folder-document.png Stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

 

Veřejné shromáždění

folder-document.png Veřejné shromáždění slouží občanům k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společenských záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.

 

Žádost o rezervaci plochy a termínu konání akce na veřejném prostranství

folder-document.png Žádost o rezervaci plochy a termínu konání akce se vyřizuje za účelem užívání veřejného prostranství v rámci konání akcí a tvorby filmových děl. Rezervace veřejného prostranství NENAHRAZUJE souhlas k užívání veřejného prostranství!

 

Žádost o souhlas k užívání veřejného prostranství za účelem pořádání kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl

folder-document.png Povolení se vyřizuje za účelem užívání veřejného prostranství v rámci konání akcí a tvorby filmových děl.

 

Žádost o souhlas k užívání veřejného prostranství za účelem umístění dočasných staveb, zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb a podobných zařízení

folder-document.png Souhlas se vyřizuje za účelem užívání veřejného prostranství na účelových komunikacích a zeleni (např. umístění prodejního stánku, stojanu, pultu, restaurační zahrádky, cirkusu, lunaparku, apod.).