Veřejné dokumenty


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro úhradu neuhrazených závazků prostřednictvím uživatelského rozhraní Portálu občana města Karviné.

 

Právní předpisy města

folder-document.png Obecně závazné vyhlášky, nařízení a zásady platné na území statutárního města Karviné.

 

Dokumenty orgánů města

folder-document.png Obsahuje usnesení Rady města Karviné a materiály, usnesení a výsledky hlasování Zastupitelstva města Karviné.

 

Výroční zprávy

folder-document.png Výroční zprávy dle zákona 106/1999 Sb.