Volby


 

Volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019

Informace o volbách do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 24. a 25. května 2019

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:

   

Seznam dokumentů

Datum vyvěšení: 2019-02-21 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Eva Petiková, r. 1995, jako zák. zást. nezl. Tomáše Petika

Datum vyvěšení: 2019-02-21 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Eva Petiková, r. 1995, jako zák. zást. nezl. Nikolety Petikové

Datum vyvěšení: 2019-02-21 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Eva Petiková, r. 1995

Datum vyvěšení: 2019-02-21 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Stavební povolení - změna stavby bytového domu Borovského 828/18

Datum vyvěšení: 2019-02-20 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Martin Kulák, r. 2000

Datum vyvěšení: 2019-02-21 | Dokument PDF | Kategorie: Informační povinnost

Informace o zahájení řízení ve věci kácení dřevin na území statutárního města Karviná

Datum vyvěšení: 2019-02-19 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení zahájení územního řízení: "ZDS KA 2 x DN 200 Nové Pole"

Datum vyvěšení: 2019-02-19 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

Vyhlášení nálezů č. 8 - 10/2019

Datum vyvěšení: 2019-02-21 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

oznámení o možnosti převzít písemnost - zahájení řízení

Datum vyvěšení: 2019-02-19 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2019-02-19 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2019-02-19 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Závazné stanovisko - rozhodnutí

Datum vyvěšení: 2019-02-19 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Datum vyvěšení: 2019-02-19 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

EIA - Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Důlní závod 1 v DP Lazy v bdobí 2016 do vydobytí

Datum vyvěšení: 2019-02-18 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Veřejná vyhláška - Návrh na Opatření obecné povahy, kterým se mění dopravní značení na silnici II/474

Datum vyvěšení: 2019-02-18 | Dokument PDF | Kategorie: Informační povinnost

Informace o zahájení řízení ve věci kácení dřevin na území statutárního města Karviná

Datum vyvěšení: 2019-02-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Hornická činnost OKD, a.s., lokalita ČSM

Datum vyvěšení: 2019-02-14 | Dokument PDF | Kategorie: Výběrová řízení na nové zaměstnance

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo: technický pracovník a referent majetkové správy oddělení bytového Odboru majetkového

Datum vyvěšení: 2019-02-14 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2019-02-13 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Územní rozhodnutí: "REKO MS Karviná - Hranice 6. část"

Datum vyvěšení: 2019-02-14 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Hornická činnost OKD, a.s., lokalita Darkov

Datum vyvěšení: 2019-02-13 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o uložení písemnosti

Datum vyvěšení: 2019-02-14 | Dokument PDF | Kategorie: Informační povinnost

Informace o zahájení řízení ve věci kácení dřevin na území statutárního města Karviná

Datum vyvěšení: 2019-02-13 | Dokument PDF | Kategorie: Informační povinnost

Informace o zahájení řízení ve věci kácení dřeviny na území statutárního města Karviná

Datum vyvěšení: 2019-02-13 | Dokument PDF | Kategorie: Informační povinnost

Informace o zahájení řízení ve věci kácení dřevin na území statutárního města Karviná

Datum vyvěšení: 2019-02-12 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Veřejná vyhláška MMPr/009452/2019/OE

Datum vyvěšení: 2019-02-12 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Veřejná vyhláška MMPr/009454/2019/OE

Datum vyvěšení: 2019-02-11 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení o nařízení dražebního jednání - 171 EX 01772/14-554

Datum vyvěšení: 2019-02-11 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 139EX 17839/17-055

Datum vyvěšení: 2019-02-11 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Karviná-Fryštát

Datum vyvěšení: 2019-02-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Martin Rumler

Datum vyvěšení: 2019-02-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Rostislav Ralidiák

Datum vyvěšení: 2019-02-11 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení: "REKO MS Karviná - Hranice 7. část"

Datum vyvěšení: 2019-02-11 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2019-02-11 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, vyhrazení park. místa pro ZTP, MK ul. Horova vedle čp. 662

Datum vyvěšení: 2019-02-11 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Petr Walach, r. 1981

Datum vyvěšení: 2019-02-08 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Recyklační linka plastů - zahájení zjišťovacícho řízení

Datum vyvěšení: 2019-02-07 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení u domu čp. 2417 a 2408 v Karviné-Novém Městě

Datum vyvěšení: 2019-02-07 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Úpravy ul. Svatopluka Čecha v Karviné-Fryštátě II. etapa

Datum vyvěšení: 2019-02-07 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2019-02-06 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška - nemovitosti EL 2014

Datum vyvěšení: 2019-02-05 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Gabriela Mistatová, r. 1972

Datum vyvěšení: 2019-02-05 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2019-02-05 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnoati převzít písemnost - Kateřina Stoszková, r. 1999

Datum vyvěšení: 2019-02-05 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr města pronajmout část pozemku p.č. 4048-2 k.ú. Ka-město

Datum vyvěšení: 2019-02-05 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení MDZ, ul. Karola Śliwky, ul. Lázeňská, obec Karviná

Datum vyvěšení: 2019-02-04 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr pronajmout garáž - č.p. 48, ul. Markova, Karviná-Fryštát

Datum vyvěšení: 2019-02-04 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

DV 139EX04131/18-051

Datum vyvěšení: 2019-02-04 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Žádost insolvenčního srávce o součinnost

Datum vyvěšení: 2019-01-24 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

164 EX 5687/16-257-Dražební vyhláška NV

Datum vyvěšení: 2019-01-24 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

EX 00455/18: Usnesení č.j.: 199EX00455/18-068

Datum vyvěšení: 2019-01-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška, 139EX 08747/17-064

Datum vyvěšení: 2019-01-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška, 139EX 12315/18-027

Datum vyvěšení: 2019-01-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška, 139EX 11938/15-059

Datum vyvěšení: 2019-01-15 | Dokument PDF | Kategorie: Informační povinnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Datum vyvěšení: 2019-01-14 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

zahájení veřejného projednání změny č. 4 ÚP Havířov

Datum vyvěšení: 2019-01-11 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení konání veřejného projednání změny č. 1 Územního plánu Karviné

Datum vyvěšení: 2019-01-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení o opakované dražbě, 203 Ex 29423/09-240

Datum vyvěšení: 2019-01-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení-dr. vyhláška-137 Ex9205/09-150

Datum vyvěšení: 2019-01-30 | Dokument PDF | Kategorie: Rozpočet a závěrečný účet

Informace o zveřejnění schválených dokumentů k rozpočtu

Datum vyvěšení: 2019-01-03 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení SMOOK o střednědobém výhledu rozpočtu pro rok 2020

Datum vyvěšení: 2018-12-20 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Božena Pawlicová

Datum vyvěšení: 2018-12-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení SMOOK o rozpočtu na rok 2019

Datum vyvěšení: 2018-11-27 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení o odročení dražby 133 EX 1345/17-126

Datum vyvěšení: 2018-10-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Zveřejnění DP na úřední desce - Dotační program Podpora kulturních aktivit pro rok 2019

Datum vyvěšení: 2018-10-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Dotační program Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2019

Datum vyvěšení: 2018-10-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Martin Mazáč

Datum vyvěšení: 2018-10-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jiří Kremer

Datum vyvěšení: 2018-10-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Renáta Suchánková

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Wieslaw Salamon

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Przemysław Sakowicz

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Andrej Kosť

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Tibor Nagy

Datum vyvěšení: 2018-06-01 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Datum vyvěšení: 2018-05-14 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Iveta Navrátilová

Datum vyvěšení: 2018-03-28 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení o schválení závěrečného účtu SMOOK za rok 2017

Datum vyvěšení: 2017-12-14 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Lucie Zielonková

Datum vyvěšení: 2017-11-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Tomáš Dudík

Datum vyvěšení: 2017-10-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jan Galuszka

Datum vyvěšení: 2017-07-07 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jiří Cieluch

Datum vyvěšení: 2017-06-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Akademický ústav Karviná, z. ú. - Děti rodičů, rodiče dětí

Datum vyvěšení: 2017-06-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Marie Mikulová

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Centrum pro rodinu Sluníčko, z. s. - Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko 2017

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - BETHEL Karviná, terénní program

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Akademický ústav Karviná, z. ú . - Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná - Senior doprava ČČK

Datum vyvěšení: 2017-05-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Heřmánek, z. s. - Provozování Domu na půli cesty Heřmánek v roce 2017

Datum vyvěšení: 2017-05-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská Humanita - Domov pro seniory Kaviná

Datum vyvěšení: 2017-05-17 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Datum vyvěšení: 2017-05-17 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - NOE Karviná, podpora samostatného bydlení

Datum vyvěšení: 2017-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - Streetwork on line Karviná, terénní program

Datum vyvěšení: 2017-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - Sára Petrovice u Karviné, azylový dům pro rodiny a ženy s dětmi

Datum vyvěšení: 2017-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - EUNIKA Karviná, denní stacionář

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská Diakonie - Občanská poradna Karviná

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská Diakonie - Kontakt Karviná, terénní program

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská Diakonie - Pohoda Karviná, nízkoprhové zařízení pro děti a mládež

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Zdeněk Špandel

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Petr Pelán

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jiří Sýkora

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Charita Český Těšín - KOMETA pro Karvinou

Datum vyvěšení: 2017-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro ADRA o.p.s. - Projekty ADRA v Karviné 2017

Datum vyvěšení: 2017-04-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jan Sznapka

Datum vyvěšení: 2017-04-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Eva Horáková

Datum vyvěšení: 2017-03-15 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Seznam nemovitých věcí

Datum vyvěšení: 2017-02-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Zuzana Pilipčincová

Datum vyvěšení: 2016-11-15 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Petr Popov

Datum vyvěšení: 2016-11-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2016-11-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2016-10-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jindřich Broda

Datum vyvěšení: 2016-10-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Martin Schulhauser

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, STREETWORK ON LINE Karviná, TP-drogový street

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Charita Český Těšín, NZDM Kometa

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Modrý kříž v České republice, následná péče

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Modrý Kříž v České republice, poradna

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, SAS Karviná, Orlová

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, EUNIKA Karviná, denní stacionář

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, STREETWORK ON LINE Karviná, 3v1

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, SÁRA Petrovice

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, KONTAKT Karviná, T.P.

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, OBČANSKÁ PORADNA Karviná

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, KLUB ON LINE Karviná, NZDM

Datum vyvěšení: 2016-05-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, POHODA Karviná, NZDM

Datum vyvěšení: 2016-05-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Oblastní spolek ČČK Karviná

Datum vyvěšení: 2016-05-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Akademický ústav Karviná, z.ú.

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s., Klub Bublina

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro SLEZSKÁ HUMANITA, o.p.s. Domov Karviná

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro SLEZSKÁ HUMANITA, o.p.s. Mobilní hospic

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s.

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro ADRA o.p.s.

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Nový Domov, o.p.s. DS

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Nový Domov, o.p.s. DZR

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro UnikaCentrum, z.ú.

Datum vyvěšení: 2016-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Marian Peter

Datum vyvěšení: 2016-05-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Občanské sdružení Heřmánek

-- konec výpisu --