Vrácení dřívějšího příjmení po rozvodu

folder-document.png Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Vrácení dřívějšího příjmení po rozvodu

04. Základní informace k životní situaci:
Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

 • rozvedený manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela
 • rozvedený manžel, který spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl příjmení předchozí

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Oznámení lze učinit písemně nebo ústně do protokolu u kteréhokoli matričního úřadu na území ČR.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
podáním písemné či ústní žádosti

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, matrika

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní, oddělení občanskosprávní
Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
1. NP, kancelář číslo 213, 214
Lenka Kresáčová - kancelář 214, telefon: 596 387 731
Anna Koláčná - kancelář 213, telefon: 596 387 730
Jana Kramná - kancelář 214, telefon: 596 387 732
Petra Morawiecová - kancelář 213, telefon: 596 387 733

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad)
 • oddací list
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • osvědčení o rozvodu, pokud se rozvod uskutečnil v cizině - bylo-li manželství uzavřeno v cizině, lze učinit oznámení také prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině, anebo přímo u zvláštní matriky v Brně

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
nejsou vyžadovány

Pokud občan zmešká šestiměsíční lhůtu po právní moci rozsudku o rozvodu, pak může požádat o změnu příjmení. Správní poplatek se v tomto případě vybírá ve výši 100 Kč.
Poplatek lze uhradit rovněž bezhotovostně:

 • převodem na účet města: 19-1721542349/0800
 • na pokladně magistrátu
 • na poště poštovní poukázkou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 
nejpozději do 30 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Po přijetí dřívějšího příjmení je třeba požádat ihned o vydání nového občanského průkazu, případně o vydání nového cestovního dokladu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít: 

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:
Proti rozhodnutí o zamítnutí přijetí oznámení o vrácení dřívějšího příjmení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, a to prostřednictvím odboru správního.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
neuplatňují se

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Manžel, který přijal dřívější příjmení, je oprávněn i povinen užívat toto příjmení, a to od doby, kdy byly splněny podmínky takovéto změny, t.j. od chvíle, kdy změna byla příslušným úřadem vzata na vědomí.

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
odbor správní, oddělení občanskosprávní

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2010

28. Popis byl naposledy aktualizován:
17.01.2022

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno