Vydání loveckého lístku

folder-document.png Vydání loveckého lístku pro občany s trvalým pobytem v Karviné, Petrovicích u Karviné, Dětmarovicích a Stonavě.


01. Identifikační kód:

143

02. Kód:

143

03. Pojmenování (název) životní situace:
Vydání loveckého lístku

04. Základní informace k životní situaci:

Kdo loví zvěř, musí mít u sebe lovecký lístek

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Občané ČR s trvalým pobytem v obvodu orgánu státní správy myslivosti. Cizincům, kteří nemají v České republice trvalý pobyt, vydává lovecký lístek orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu se zdržují.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Postup a podmínky vychází z § 47 zákona o myslivosti

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Žádost je nutno podat na kompletně vyplněném formuláři, včetně všech potřebných příloh na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
 Kompletně vyplněný formulář, včetně všech potřebných příloh

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádost lze podat na formuláři , který lze obdržet v listinné podobě i na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí. Formulář je k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

pdf.pngŽádost o vydání loveckého lístku, soubor typu pdf, (2,12 MB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
na jeden den 30,- Kč na pět dnů 50,- Kč na 30 dní 70,- Kč na 6 měsíců 100,- Kč na 1 rok 150,- Kč dobu neurčitou 1000,- Kč. Poplatek lze uhradit na pokladně Magistrátu města Karviné v budově „C“ na ulici Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, na poště nebo bezhotovostním převodem. 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lovecký lístek lze vydat do 30 dnů od podání žádosti

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Lovecký lístek lze vydat jen tomu kdo prokáže: - že je starší 16 let - má způsobilost k právním úkonům - doloží doklad o složení zkoušky z myslivosti, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo doklad, že je žákem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem - u cizince se za průkaz o složení zkoušky považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině - je bezúhonný (k prokázání doloží výpis z Rejstříku trestu) - je pojištěn (§48)

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz, IDDS:es5bv8q

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti,  vyhláška Mze č. 244/2002 Sb. , kterou se provádí některá ustanovení zákona o myslivosti

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Lovecký lístek může být odebrán na dobu 5 let zjistí-li se dodatečně okolnost, pro kterou by vydání loveckého lístku muselo být odepřeno nebo vzniká-li taková okolnost po jeho vydání.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
neuplatňují se

21. Nejčastější dotazy:
-

22. Další informace:
-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
26.10.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
26.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno