Vydání rybářského lístku

folder-document.png Pro občany s trvalým pobytem v Karviné, Petrovicích u Karviné, Dětmarovicích a Stonavě.


01. Identifikační kód:

146

02. Kód:

146

03. Pojmenování (název) životní situace:
Vydání rybářského lístku

04. Základní informace k životní situaci:
 Pro občany s trvalým pobytem v Karviné, Petrovicích u Karviné, Dětmarovicích a Stonavě

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
- žádost podává žadatel,

- žadatelé do 15 let předkládají osvědčení o složení zkoušek ze základních rybářských znalostí (vydává MO ČRS)
- noví žadatelé předkládají osvědčení o složení zkoušek ze základních rybářských znalostí (vydává MO ČRS) a občanský průkaz,
- stávající členové předkládají starý rybářský lístek k prodloužení jeho platnosti a občanský průkaz.

- při vydání rybářského lístku na dobu 30 dnů - není třeba dokládat osvědčení o složení zkoušek ze základních rybářských znalostí

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Postup a podmínky vychází z ustanovení § 13 odst. 8 zákona o rybářství                                                                                                              

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Žádost je nutno podat na kompletně vyplněném formuláři, včetně doložení všech potřebných příloh, osobně na Odboru stavebním a životního prostředí Magistrátu města Karviné nebo na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
 Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněný formulář, včetně doložení příloh

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádost lze podat na formuláři, který lze obdržet v listinné podobě i na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí. Formulář je k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

pdf.pngŽádost o vydání rybářského lístku, soubor typu pdf, (899,51 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
1 rok - 100 Kč
3 roky - 200 Kč
10 let - 500 Kč

na dobu 30 dnů - 200 Kč

Děti do 15 let:
1 rok - 50 Kč
3 roky - 100 Kč
10 let - 250 Kč
Poplatek lze uhradit na pokladně Magistrátu města Karviné v budově „C“ na ulici Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, na poště nebo bezhotovostním převodem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Po vyplnění žádosti a doložení podkladů je rybářský lístek vydán po zaplacení příslušného poplatku téhož dne.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Nový člen doloží osvědčení o složení zkoušek ze základních rybářských znalostí (vydává MO ČRS), občanský průkaz, stávající člen doloží rybářský lístek k prodloužení platnosti a občanský průkaz, mládež do 15-ti let podepisuje žádost osobně

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
 Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz, IDDS:es5bv8q

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství a vyhláška č. 197/2004 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy:                                                                                                                                                                                     nejsou uvedeny

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Ukládání pokut za spáchání přestupku fyzické osobě řeší zákon o rybářství.

21. Nejčastější dotazy:
-

22. Další informace:
-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:                                                                                                                                                               -

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
26.10.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
26.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno