Vydání závazného stanoviska k umístění stavby ve vzdálenosti ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa a v lese

folder-document.png Souhlas je třeba k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.


01. Identifikační kód:

172

02. Kód:

172

03. Pojmenování (název) životní situace:
Vydání závazného stanoviska k umístění stavby ve vzdálenosti ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa a v lese.

04. Základní informace k životní situaci:

K umístění stavby v ochranném pásmu lesa, je dle § 14 odst. 2 lesního zákona nutný souhlas k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatel.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Postup a podmínky vychází z ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Žádost včetně potřebných příloh.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádost lze podat na formuláři, který žadatel získá v přiloženém odkazu. Žádost lze obdržet i v listinné podobě i na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

rtf.pngŽádost o vydání souhlasu s dotčením pozemků plnících funkci lesa, soubor typu rtf, (73,06 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Nejsou vyžadovány.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Souhlas lze vydat do 30 dnů ode dne podání žádosti, je-li žádost úplná a je-li vydání souhlasu v souladu s požadavky zákona lesního zákona.

Ve složitějších případech do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
-

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

Datová schránka - IDDS:es5bv8q.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

18. Jaké jsou související předpisy:
-

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Souhlas vydaný podle § 14 odst. 2 lesního zákona - v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Neuplatňují se.

21. Nejčastější dotazy:
-

22. Další informace:
-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

26. Kontaktní osoba:

-

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
26.10.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
26.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuvedeno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Slouží jako podklad pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, připomínky mohou účastníci správního řízení uplatňovat v rámci územního a stavebního řízení.