Výstrahy Systému integrované výstražné služby Českého hydrometeorologického ústavu


Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu je výstražnou informací na nebezpečné meteorologické a hydrologické (povodňové) jevy, která se vydává v rámci tzv. Systému integrované výstražné služby (SIVS).

Pro každý nebezpečný jev jsou stanovena kritéria, na základě předpokladu jejich splnění je vydávána výstraha. Navíc je pro každý jev určen i stupeň nebezpečí, který představuje. Podrobné informace o jevech, na které se vydávají výstrahy, kritéria pro jejich vydávání i možná ochrana před jejich působením jsou uvedeny u Systému integrované výstražné služby.

AKTUÁLNÍ VÝSTRAŽNÉ  INFORMACE ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU